Artykuły o naszych Kamieniach Wilhelma w Jantarowych Szlakach

Historia naszych Kamieni Wilhelma interesuje coraz szersze kręgi. Ukazujący się w Gdańsku Kwartalnik Jantarowe Szlaki opublikował dwa artykuły, w nr 4 z 2009 r. i nr 2 z 2010 r., naszego kolegi Andrzeja Czalińskiego. Zaczyna być głośno w stolicy województwa pomorskiego o naszych, łowieckich zabytkach. Pierwszym przejawem tego było ustawienie tablic informacyjnych  w Dzierzgoniu i drogach powiatu sztumskiego przez urząd marszałkowski, a teraz artykuły w Pomorskim Kwartalniku Turystyczno - Krajoznawczym.

      

Poniżej zamieszczamy tekst obu artykułów w formacie PDF.

 • Jantarowe Szlaki - 2010 r.
 • Jantarowe Szlaki - 2009 r.
 • Koło Łowieckie Knieja

  w Starym Dzierzgoniu

  Reklama
  Kamienie Wilhelma
  Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

  Kraina Wiecznych Łowów

  Odeszli do Krainy ...
  Księżyc i Słońce
  Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
  Kalendarz myśliwski
  Polski Związek Łowiecki - kalendarz polowań. Stan prawny na 16.03.2005
  Statut PZŁ
  Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
  III Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego Drukuj
  Piątek, 16 Lipiec 2010 19:29

  W upalny piątek, 16 lipca 2010 r., odbył się w Elblągu III Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. W nieklimatyzowanej sali Klubu Oficerskiego zebrało się 80 delegatów z 27 kół łowieckich tzw. macierzystych, Elbląskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego.

  Wśród delegatów byli nasi koledzy: Roman Kulpa i Andrzej Czapliński. Byli koledzy z zaprzyjaźnionych kół sztumskich: "Cyranki" i "Darz Boru".

  Kol.kol.: Roman Kulpa i Andrzej Czapliński

  Kol.: Roman Markowicz, Zbigniew Trzaska, Andrzej Płócienniczak i Zbigniew Zwolenkiewicz

  Zjazd Delegatów otworzył prezes ustępującej Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Zdzisław Rutkowski, który w chwilę potem oddał prowadzenie Zjazdu w ręce wybranego przewodniczącego, kol. Józefa Hryniewicza.

  Na początku sprawy proceduralne, sprawdzenie prawomocności obrad i wybów komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków. Tej ostatniej przewodniczył kol. Andrzej Czapliński, a poza nim członkami zostali: kol. Andrzej Mularczyk z K.Ł. "Knieja" w Kwidzynie, Roman Bursa  z "Oręża" Braniewo, Mirosław Juchniewicz z "Bobra"  Pasłęk i Adam Stasik z "Bizona" Brokowo.

  Komisja Uchwał i Wniosków

  W Komisji Mandatowej pracowali kol.kol.: Roman Markowicz, Zbigniew Trzaska i Tomasz Łopata

  Następnie złożenie sprawozdania z działalności EORŁ w mijającej kadencji, dyskusja i wybory do nowej Okręgowej Rady Łowieckiej.

  W wyborach przyjęto klucz, żeby każdy powiat wchodzący w skład elbląskiego Okręgu PZŁ miał swoich przedstawicieli. W wyniku wyborów do Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej weszli: Roman Kulpa i Roman Markowicz z powiatu sztumskiego, Jan Bodek, Jan Hryniewicz i Tadeusz Sienkiewicz z powiatu braniewskiego, Józef Hryniewicz, Jan Kantypowicz, Bolesław Szatrański z miasta Elbląg, Waldemar Kondracki i Stanisław Kozłowski  z powiatu kwidzyńskiego, Zdzisław Rutkowski, Andrzej Kutkiewicz z powiatu elbląskiego, Tomasz Łopata i Brunon Sarnowski z malborskiego i Mirosław Molski z nowodworskiego. Jak widać nasz prezes kol. Roman Kulpa został członkiem Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Gratulujemy kolego Romanie.

  Na pierwszym planie prezes K.Ł. "Knieja" St. Dzierzgoń i członek EORŁ kol. Roman Kulpa

  Kol. Zbigniew Trzaska

  Na zjeździe spotkaliśmy wielu zasłużonych dla elbląskiego łowiectwa kolegów z innych kół lowieckich.

  Kol. Tomasz Łopata

  Koledzy: Jerzy Józefiak i Józef Skowron

  Koleżanka Ela Poleszuk i koledzy: Stanisław Łaga i Bolesław Szatrański

  Po ukonstytuowaniu się EORŁ jej prezesem został kol. Józef Hryniewicz, zastępcą kol. Zdzisław Rutkowski a sekretarzem został kol. Jan Kantypowicz. Łowczym okręgowym pozostał kol. Wieńczysław Tylkowski.

  Na delegatów na Zjazd Krajowy PZŁ wybrano kol.kol.: Jana Hryniewicza, Józefa Hryniewicza, Zdzisława Rutkowskiego i Wieńczysława Tylkowskiego. Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został kol. Zdzisław Rutkowski. Podjęcie uchwały zakończyło III Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu.

  Zmieniony ( Wtorek, 27 Lipiec 2010 17:18 )
   
   
  Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

  Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS