Nasi koledzy w Okręgowych Władzach Łowieckich
Pisaliśmy już wcześniej że, kolega Andrzej Czapliński, podczas IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ, został wybrany do Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Dzisiaj możemy już podać następne nominacje.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Kalendarz myśliwski
Polski Związek Łowiecki - kalendarz polowań. Stan prawny na 16.03.2005
Statut PZŁ
Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
Nowe władze okręgowe w Elblągu Drukuj
Poniedziałek, 23 Sierpień 2010 19:04

Jesteśmy już po Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu i możemy podać nowe władze okręgowe. Powołano Elbląską Okręgową Radę Łowiecką w składzie:

Prezes - kol. Józef Hryniewicz - KŁ. "Leśnik" w Młynarach,

Vice Prezes - kol. Zdzisław Rutkowski - KŁ. "Bóbr" w Pasłęku,

Sekretarz - kol. Jan Kantypowicz - KŁ. "Żubr" w Elblągu,

Członkowie kol.kol.: Jan Bobek - KŁ. "Ponowa" w Braniewie, Jan Hryniewicz - KŁ. "Mewa" w Braniewie, Stanisław Kozłowski - KŁ. Daniel" w Kwidzynie,  Andrzej Kutkiewicz - KŁ. "Jenot" w Pasłęku, Roman Kulpa - KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu, Tomasz Łopata - KŁ. "Szarak" w Malborku, Roman Markowicz - KŁ. "Darz Bór" w Sztumie, Mirosław Molski - KŁ. "Ogar" w Gdańsku, Brunon Sarnowski - KŁ. "Bażant" w Malborku, Tadeusz Sienkiewicz - KŁ. "Szron" w Olsztynie, Bolesław Szatrański - KŁ. "Ponowa" w Elblągu.

Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej został kol. Zdzisław Rutkowski.

Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2010 r. powołała okręgowe organa wykonawcze, kontrolne i postępowania dyscyplinarnego oraz komisje problemowe w składach:

Zarząd Okręgowy PZŁ

Przewodniczący/Łowczy Okręgowy - kol. Wieńczysław Tylkowski - KŁ. "Odyniec" w Elblągu,

Zastępca Przewodniczącego - kol. Wiesław Podsiadły - KŁ. "Żuławy" - w Nowym Dworze,

Sekretarz - kol. Marek Goerick - K.Ł. "Mewa" w Braniewie,

Członkowie Zarządu kol.kol.: Marian Przybyła - K.Ł. "Rogacz" w Malborku, Zbigniew Trzaska - K.Ł. "Cyranka" w Sztumie.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - kol. Maciej Szczekutek - KŁ. "Oręż" w Braniewie,

Sekretarz - kol. Tadeusz Rzewnicki - KŁ. "Bóbr" w Pasłęku,

Członkowie kol.kol.: Lech Gaworek - KŁ. nr 1 w Elblągu, Julian Grzanko - KŁ. "Szarak" w Malborku, Michał Król - KŁ. "Czajka" w Ornecie, Stanisław Mikołajków - KŁ. "Łabędź" w Iławie, Marek Wojtynowski - KŁ. "Knieja" w Kwidzynie.

Okręgowy Sąd Łowiecki

Prezes Sądu - kol. Marek Nawrocki - KŁ. "Łoś" w Elblągu,

Sekretarz - Elżbieta Poleszuk - ZO PZŁ w Elblągu,

Sędziowie orzekający kol.kol.: Stanisław Stankiewicz - KŁ. "Łoś" w Elblągu, Jarosław Borzeszkowsxki - KŁ. "Knieja" w Kwidzynie, Henryk Biedulski - KŁ. "Łoś" w Elblągu, Adam Borowiecki - KŁ. "Odyniec" w Elblągu, Roman Bursa - KŁ. "Oręż" w Braniewie, Grzegorz Mądry - KŁ. "Dzik" w Ornecie.

Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny - kol. Marek Jarosz - KŁ. nr 1 w Elblągu,

Z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego - kol. Józef Luber - KŁ. "Rogacz" w Elblągu.

Komisja Hodowlana

Przewodniczący - kol. Jan Hryniewicz - KŁ. "Mewa" w Braniewie,

Członkowie kol.kol.: Wojciech Cieślak - KŁ. "Dzik" w Malborku, Jerzy Hodara - KŁ. "Lis" w Ostródzie, Grzegorz Orłowski - KŁ. "Bóbr" w Pasłęku, Jan Staniszewski - KŁ. "Mewa" w Braniewie, Jan Szcześniak - KŁ. "Odyniec" w Kwidzynie, Zbigniew Żarczyński - KŁ. "Żuławy" w Nowym Dworze Gdańskim.

Komisja Kultury

Przewodniczący - kol. Andrzej Czapliński - KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu,

Członkowie kol.kol.: Dorota Hryniewicz - KŁ. "Mewa" w Braniewie, Wacław Giecewicz - KŁ. "Cyranka" w Sztumie, Andrzej Mularczyk - KŁ. "Knieja" w Kwidzynie, Leszek Parus KŁ. "Knieja" w Kwidzynie, Dariusz Rubinowski - KŁ. "Żuławy" w Nowym Dworze Gdańskim, Tomasz Sielicki - KŁ. "Dzik" w Braniewie, Bolesław Szatrański - KŁ. "Ponowa" w Elblągu.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego i Krajobrazu

Przewodniczący - kol. Jan Bobek - KŁ. "Ponowa" w Elblągu,

Członkowie kol.kol.: Andrzej Fortuna - KŁ. "Niestowarzyszony", Marek Gliszczyński - KŁ. "Odyniec" w Elblągu, Mirosław Molski - KŁ. Ogar" w Gdańsku, Zbigniew Zwolenkiewicz - KŁ. "Darz Bór" w Sztumie.

Komisja Strzelecka

Przewodniczący - kol. Arkadiusz Ostrowski - KŁ. "Mewa" w Braniewie,

Członkowie kol.kol.: Adam Filipczak - KŁ. "Bóbr" w Pasłęku, Andrzej Kurzyński - KŁ. "Mewa" w Braniewie, Andrzej Kutkiewicz - KŁ. "Jenot" w Pasłęku, Radosław Nowak - KŁ. Odyniec" w Elblągu, Ryszard Onopiek - KŁ. "Łoś" w Elblągu, Toasz Prill - KŁ. "Bizon" w Brokowie, Dariusz Skibiak - KŁ. "Bóbr" w Pasłęku.

Komisja Kynologiczna

Przewodniczący - kol. Tomasz Janiuk - KŁ. "Knieja" w Kwidzynie,

Członkowie kol.kol.: Jan Janiszewski - KŁ. "Niestowarzyszony", Hubert Janiuk - KŁ. "Bizon" w Brokowie, Łukasz Janiuk - KŁ. "Bizon" w Brokowie, Mirosław Marach - KŁ. "Szarak" w Malborku, Krzysztof Patalon - KŁ. "Niestowarzyszony", Mariusz Szempliński - KŁ. "Oręż" w Braniewie, Krzysztof Utrysko - KŁ. "Odyniec" w Elblągu.

Komisja Opiniowania Wniosków O Nadanie Odznaczeń Łowieckich

Przewodniczący - kol. Bolesław Szatrański - KŁ. "Ponowa" w Elblągu,

Członkowie kol. kol.: Józef Skowron - KŁ. "Żubr" w Elblągu, Wieńczysław Tylkowski - KŁ. "Odyniec" w Elblągu.

 

Zmieniony ( Wtorek, 24 Sierpień 2010 12:28 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS