Komunikat Zarządu z dnia 2 grudnia 2020 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 02 Grudzień 2020 16:33
Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy !!!

Zarząd Koła Łowieckiego w Starym Dzierzgoniu przypomina:

I. Szkolenie BHP i przystrzelanie broni

Koledzy, którzy nie uczestniczyli w przedmiotowych szkoleniach winni są uzupełnić te szkolenia w terminie do 15 grudnia 2020 roku w uzgodnieniu z Podłowczym Koła Kol. Marianem Piecek.

Ewentualnie jeśli posiadają zaświadczenia o odbyciu przedmiotowych szkoleń gdzie indziej, w w/w terminie winni są uzupełnić/przesłać dokumenty do Podłowczego Koła Kol. Mariana Piecek.

Niedotrzymanie powyższego skutkować będzie wstrzymaniem pozwolenia na odstrzał indywidualny tzw. odstrzału.

II. Wpisy w aplikacji E-polowanie

Przypominamy, że odstrzały sanitarne zostały zrealizowane !!! Wpisy tylko w normalne odstrzały!!!

Przy wpisywaniu zakończenia polowania wszystkie rubryki winny być bezwzględnie uzupełnione, również nr znacznika oraz waga tuszy!!!

Ponadto w rubryce „UWAGI” należy wpisać: płeć, wiek, dane GPS oraz miejsce strzelenia/nazwa łowiska.

Zarząd zwraca uwagę, że worki oraz folia znajdujące się w chłodniach mają swoje określone przeznaczenie, a zastanawiające jest, że zakupionych/zużytych worków jest dwa razy tyle co strzelonych dzików.

III. Przypomnienie o zapłaceniu składki członkowskiej na PZŁ do 31 grudnia 2020 roku

Naczelna Rada Łowiecka uchwałą Nr 317/2020 i 318/2020 uchwaliła wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2021 rok. W myśl tej uchwały na 2021 rok składka członkowska wynosi:

• Składka normalna: 360 zł + ubezpieczenie 43 zł – razem 403,00 zł
• Składka ulgowa w wysokości 50% przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenie, którzy ukończyli 70 rok życia: 180zł + ubezpieczenie 43 zł – razem 223,00  zł
• Składka ulgowa przysługująca w wysokości 25% przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia – 90 zł + ubezpieczenie 43 zł- razem 133,00 zł.

• Składki wpłacamy indywidualnie, przelewem na rachunek ZO PZŁ w Elblągu. Myśliwi zamiejscowi wpłacają składkę do Zarządu Okręgowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

p.o. Sekretarz Koła
Dariusz Harasimowicz
Koło Łowieckie "KNIEJA"
82-450 Stary Dzierzgoń
Zmieniony ( Środa, 02 Grudzień 2020 16:47 )