ASF - zasady bioasekuracji Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 19 Luty 2019 08:56
Wytyczne odno┼Ťnie stosowania zasad bioasekuracji przez my┼Ťliwych w czasie polowa┼ä oraz w czasie pobierania pr├│bek do bada┼ä laboratoryjnych w kierunku ASF:
ÔÇó┬á na obszarze obj─Ötym ograniczeniami i obszarze zagro┼╝enia, czyli obszarach wymienionych w cz. II, III za┼é─ůcznika do decyzji KE 20 14/ 709 / UE.
          oraz
ÔÇó┬á na obszarze ochronnym, czyli na obszarach wymienionych w cz. I za┼é─ůcznika do decyzji KE 2014/709/UE i w pozosta┼éej cz─Ö┼Ťci terytorium

Rozdział I

pkt 1) zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:
A.┬á A) Na obszarze obj─Ötym ograniczeniami i zagro┼╝enia dziki odstrzelone nie mog─ů by─ç patroszone W ┼éowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w;
B.┬á B) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w zapewnia si─Ö miejsce do patroszenia dzik├│w z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczk─ů z napisem ÔÇ×Miejsce patroszeniaÔÇŁ;
C.  C) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików zostały opisane w pkt 2) Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;
D.┬á D) Ka┼╝dy odstrzelony dzik u kt├│rego przed dokonaniem odstrza┼éu stwierdzono objawy nasuwaj─ůce podejrzenie wyst─ůpienia ASF, po dokonaniu ogl─Ödzin i pobraniu pr├│bek do bada┼ä laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;
E.┬á E) Na obszarze ochronnym obowi─ůzuj─ů zasady bioasekuracji Opisane w pkt 2), przy czym dopuszcza si─Ö patroszenie dzik├│w w ┼éowisku;
F.┬á F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, obj─Ötym ograniczeniami i zagro┼╝enia nale┼╝y dokonywa─ç patroszenia dzik├│w zgodnie z Wytycznymi w zakresie post─Öpowania z patrochami pozyskanymi od dzik├│w podczas polowa┼ä, stanowi─ůcymi za┼é─ůcznik do zarz─ůdzenia nr 12/2017 Zarz─ůdu G┼é├│wnego Polskiego Zwi─ůzku ┼üowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a samo patroszenie wykona─ç na folii lub innym szczelnym materiale.
pkt 2) zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:
A.  A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;
B.┬á B) Miejsce patroszenia nale┼╝y obficie zdezynfekowa─ç ┼Ťrodkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim st─Ö┼╝eniu. Dotyczy to tak┼╝e innych miejsc zanieczyszczonych krwi─ů dzika, np. w trakcie przeci─ůgania tuszy do ┼Ťrodka transportu;
C.  C) Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
D.┬á D) Po wykonaniu wy┼╝ej wymienionych czynno┼Ťci nale┼╝y zdezynfekowa─ç d┼éonie i obuwie.

Rozdział II

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewo┼╝enia tusz dzik├│w poza obszarami wymienionymi w cz. II, III za┼é─ůcznika do decyzji KE 20 14/709 / UE oraz ca┼éych dzik├│w przed patroszeniem, na obszarach wymienionych w cz. II i III za┼é─ůcznika do decyzji KE 2014/709/UE z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzik├│w*ÔÇŁ
1.┬á┬á┬á ┼Ürodki transportu powinny by─ç odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania mo┼╝liwo┼Ťci wyciekania krwi;
2.┬á┬á┬á ┼Ürodki transportu powinny by─ç wy┼éo┼╝one materia┼éem jednorazowego u┼╝ytku lub materia┼éem wielorazowego u┼╝ytku nadaj─ůcym si─Ö do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;
3.┬á┬á┬á ┼Ürodki transportu nie powinny by─ç wykorzystywane w dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z utrzymywaniem lub hodowl─ů ┼Ťwi┼ä, ┼Ťwiniodzik├│w lub dzik├│w;
4.┬á┬á┬á Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemnik├│w odpowiedniej wielko┼Ťci, umo┼╝liwiaj─ůcych przeci─ůganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzik├│w, W przypadku gdy nie ma mo┼╝liwo┼Ťci dojazdu do miejsca dokonania odstrza┼éu;

Rozdział III

Wymagania dla punkt├│w przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w, zlokalizowanych na obszarach wymienionych w cz. I, II, III za┼é─ůcznika do decyzji KE 2014/709/UE
1.┬á┬á┬á Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w powinien by─ç wyposa┼╝ony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urz─ůdzenia zapewniaj─ůce mo┼╝liwo┼Ť─ç mycia i dezynfekcji k├│┼é ┼Ťrodk├│w transportu oraz w razie konieczno┼Ťci ich przestrzeni ┼éadunkowej;
2.┬á┬á┬á Tusze przetrzymywane s─ů w ch┼éodni, natomiast patrochy gromadzone s─ů oddzielnie, zapewniaj─ůc w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci ich przetrzymywanie w temperaturze ch┼éodni;
3.┬á┬á┬á Patrochy oznacza si─Ö w spos├│b pozwalaj─ůcy na ich przyporz─ůdkowanie do danej tuszy przetrzymywanej W ch┼éodni;
4.┬á┬á┬á W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w istnieje obowi─ůzek dokonywania ogl─Ödzin tusz przez urz─Ödowego lekarza weterynarii;
5.┬á┬á┬á Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w, wszystkie materia┼éy jednorazowego u┼╝ytku s┼éu┼╝─ůce do zabezpieczenia przewo┼╝onej tuszy lub dzika przed patroszeniem, nale┼╝y pozostawi─ç przy patrochach, natomiast wszystkie materia┼éy wielorazowego u┼╝ytku powinny zosta─ç poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;
6.┬á┬á┬á Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w, zaleca si─Ö r├│wnie┼╝ przeprowadzenie mycia i dezynfekcji k├│┼é ┼Ťrodk├│w transportu oraz w razie konieczno┼Ťci ich przestrzeni ┼éadunkowej.

Rozdział IV

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików.
1.┬á┬á┬á Pr├│bki do bada┼ä laboratoryjnych nale┼╝y pobiera─ç do plastikowych prob├│wek jednorazowego u┼╝ytku bez antykoagulantu, a nast─Öpnie umie┼Ťci─ç je w worku strunowym i oznakowa─ç. Minimalna obj─Öto┼Ť─ç pr├│bki krwi, wystarczaj─ůca do wykonania bada┼ä laboratoryjnych wynosi 2 ml.
2.┬á┬á┬á Nale┼╝y unika─ç zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z kt├│rej pobierana jest pr├│bka z krwi─ů zwierz─Öcia.
3.┬á┬á┬á Wszelkie materia┼éy lub sprz─Öt u┼╝yte do pobierania pr├│bek krwi, po zako┼äczeniu pr├│bkobrania nale┼╝y umy─ç a nast─ůpienie zdezynfekowa─ç lub, w razie konieczno┼Ťci, poddanie utylizacji.

Wytyczne za┼é─ůczone do pisma GIWzÔÇö403-455/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., nale┼╝y stosowa─ç od dnia 10 sierpnia 2018 r.
Tym samym w dniu 9 sierpnia 2018 r. trac─ů moc Wytyczne, przekazane za pismem GIWz-403-144 / 2015(1) z dnia 11 czerwca 2015 r.

*) ÔÇö miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzik├│w: oznacza punkt skupu dziczyzny lub zak┼éad obr├│bki dziczyzny lub inny zak┼éad nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w kt├│rym mog─ů by─ç przechowywane tusze i/lub sk├│ry dzik├│w, zlokalizowany na obszarze zagro┼╝enia, obszarze obj─Ötym ograniczeniami, obszarze ochronnym, jak r├│wnie┼╝ poza obszarami obj─Ötymi restrykcjami w zwi─ůzku z ASF.

 
Zmieniony ( Wtorek, 19 Luty 2019 09:10 )