Dwa obwody łowieckie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 10 Styczeń 2007 13:28

Koło Łowieckie "Knieja" gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich nr 233 (do 2007 r. nr 76, później do 2013 r. nr 238) i nr 234 (do 2007 r. nr 77, później do 2013 r. nr 239). Obydwa są zaliczone do kategorii słabych. Obszarowo większy jest obwód nr 234, który liczy 7.403 ha powierzchni użytkowej, po odliczeniu 7.275 ha, w tym 1.651 ha lasów. Drugi obwód łowiecki nr 233 liczy 4.546 ha powierzchni użytkowej, po odliczeniu 4421 w tym 406 ha lasów. Zatem są to obwody polne. 

Zwierzyna gruba występująca w obwodach to głównie sarna, dziki oraz jelenie. Zwierzyna drobna to zające i ptactwo. Od kilkunastu lat obserwuje się stały regres populacji zajęcy, kuropatw, kaczek, gęsi. Na stałym dobrym poziomie występuje sarna, a w ostatnich latach stale wzrasta pogłowie dzików. Tereny obwodów położone są na byłych popeegerowskich gruntach, obecnie sprywatyzowanych. Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne powodują, że uprawy polowe na wielkiej powierzchni są monotematyczna i brak jest tzw. zielonej taśmy żywieniowej.

Wprowadzenie dopłat unijnych dla rolników spowodowało zniszczenie remiz śródpolnych, osuszenie oczek i stawków przez właścicieli gruntów. Z tego tytułu zwierzyna drobna nie ma dostatecznych warunków dla bytowania i rozmnażania się. Na niezłym, stałym poziomie (biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania) kształtuje się pogłowie dzików, a zwłaszcza sarny.

Pewnym światełkiem w tunelu są zwiększające się nasadzenia lasu na nieużytkach prowadzone przez leśników oraz osoby prywatne. W ostatnich latach powierzchnia lasu w obwodzie nr 233 zwiększyła się o około 100 ha.

Zarząd Koła czyni starania o zatrzymanie zwierzyny łownej w łowiskach m.in. poprzez uprawę poletek zaporowych i zgryzowych. Zasiedla też łowiska bażantem.

Poletko zaporowe w obwodzie 238

Prowadzone są intensywne dokarmiania w oparciu o rozbudowaną sieć paśników i buchtowisk, gdzie wykładana jest karma dla zwierzyny.

Paśnik na Palestynie

Zwalcza się drapieżniki, zbiera wnyki. Koło zatrudnia dwóch strażników łowieckich, po jednym na każdym obwodzie. Współpracuje się w tym zakresie z młodzieżą szkolną. Dzięki tym staraniom, jak na takie słabe obwody, jest na co polować. Chociaż... ogranicza się polowania na zające do jednego w sezonie, nie poluje się na kuropatwy. Mała ilość lasu powoduje dbałość o jego stan, ze względu na ostoje zwierzyny łownej. Polowania wykonuje się głownie na obrzeżach lasu, chroniąc w ten sposób zasiewy rolników przed zgryzaniem. Chroni się je zwłaszcza przed dzikami, w oparciu o sieć buchtowisk.

Buchtowisko w łowisku Pacanka

Obrzeża lasu są obstawione przez ambony i drabiny do wykonywania polowań indywidualnych. Dzięki realizacji planów odstrzału Koło płaci niewielkie odszkodowania łowieckie, które jednak są coraz większe.

Ambona w łowisku Ostrogi

Reasumując, Koło posiada dobrze zagospodarowane łowiska. Miarą troski o ich poprawę niech zaświadczy fakt dzierżawienia łąk, w obwodzie nr 233 o powierzchni ok. 20 ha, w celu ich zagospodarowania na potrzeby paszowe i stworzenie ostoi dla zwierząt łownych.

Zmieniony ( Wtorek, 25 Kwiecień 2017 19:37 )