K.Ł. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu stuknęło 50 lat Drukuj
Niedziela, 02 Maj 2004 19:03

Kołu Łowieckiemu "Knieja" w Starym Dzierzgoniu w bieżącym roku stuknęło pięćdziesiąt lat. W kwietniu 1954 r. koło pod nazwą "Knieja" zarejestrowano w Polskim Związku Łowieckim. Ten dostojny jubileusz starodzierzgońscy myśliwi uczcili Uroczystym Walnym Zgromadzeniem Członków, które odbyło się w miejscowym Ośrodku Kultury. Przybyli na nie zaproszeni goście: Wieńczysław Tylkowski - Łowczy Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu, Zbigniew Zwolenkiewicz - starosta powiatu sztumskiego, Michał Juchniewicz - nadleśniczy Nadleśnictwa Susz, Krzysztof Słowiński - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie, Agnieszka Łączkowska - redaktor Radia Gdańsk, Jerzy Grążawski - leśniczy z Białego Błota, byli i obecni myśliwi i kandydaci łowieccy Koła Łowieckiego "Knieja".

  

Zespół sygnalistów myśliwskich "Lira" z nadleśnictwa Susz

Zebranie otworzył zespół sygnalistów łowieckich z Nadleśnictwa Susz, odegraniem hejnałów: "Powitanie myśliwych" i "Darz Bór". Następnie prezes koła Roman Kulpa pokrótce przypomniał historię koła, jego osiągnięcia i czas obecny. Minutą ciszy uczczono pamięć myśliwych, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów".

Zarząd Koła, od lewej: kol. kol. Andrzej Czapliński - sekretarz, Roman Kulpa - prezes, Antoni Downarowicz - skarbnik, Marian Maślanka - łowczy

Swoje wystąpienie prezes zakończył życzeniami i podziękowaniami skierowanymi do członków koła. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w serdecznych słowach, kierowanych do myśliwych życzyli im dalszych sukcesów na niwie łowieckiej oraz wręczyli upominki i listy gratulacyjne dla koła. Łowczy Okręgowy wręczył także indywidualne wyróżnienia dla myśliwych, którzy działają nie tylko w macierzystym kole, ale także w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego.

Gratulacje od łowczego okręgowego kol. Wieńczysława Tylkowskiego

Dyplomy otrzymali: Roman Kulpa, Marian Maślanka i Andrzej Czapliński. Zarząd koła z okazji tak dostojnego jubileuszu wybił pamiątkowe medale dla wszystkich myśliwych i kandydatów łowieckich. Medale otrzymali także zaproszeni goście.

K. Ł. Knieja w Starym Dzierzgoniu

Koło Łowieckie "Knieja" w Starym Dzierzgoniu liczy obecnie 53 myśliwych i kandydatów łowieckich. Pracami koła kieruje zarząd w składzie: Roman Kulpa - prezes, Marian Maślanka - Łowczy, Antoni Downarowicz - skarbnik i Andrzej Czapliński - sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Marian Piecek a członkami: Stanisław Bujalski i Józef Pawlak. Strażnicy łowieccy to: Jan Juchno i Zbigniew Terlik.  

Początek biesiady myśliwskiej

Koło gospodaruje na około 1300 ha i cały czas posiada płynność finansową. Wspiera miejscowe szkoły, przedszkole i G.O.K. Starodzierzgońscy myśliwi tworzą zgrany kolektyw ludzi, których łączy nie tylko pasja myśliwska, ale przede wszystkim umiłowanie ojczystej przyrody.

Uczestnicy obchodów 50 - lecia powstania K. Ł. Knieja

Zebranie zakończyła biesiada myśliwska w domku o nazwie "Kniejówka" położonym w lesie w okolicach Starego Miasta. Domek koło wybudowało w urokliwym miejscu, nad dopływem rzeki Dzierzgoń (Sorge), na ruinach starego młyna w terenie zwanym Nojmil. Tradycyjne Darz Bór wszystkim myśliwym z Koła Łowieckiego "Knieja". 

Zmieniony ( Piątek, 13 Listopad 2009 19:28 )