Kto może zostać myśliwym w Polsce? Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 29 Styczeń 2010 09:02

Kto może zostać myśliwym w Polsce?

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i móc wykonywać polowanie należy spełniać określone warunki.

 

 

Członkiem PZŁ może zostać osoba fizyczna, która:

  • jest pełnoletnia,
  • posiada obywatelstwo polskie oraz korzysta w pełni z praw obywatelskich,
  • ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa,
  • nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim,
  • odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w PZŁ,
  • zdała egzamin z zakresu łowiectwa,
  • złożyła deklarację i uiściła wpisowe.

 

Członkiem PZŁ może być także cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej i spełniający wyżej wymienione warunki oprócz oczywiście obywatelstwa polskiego.

Członek PZŁ może być członkiem koła łowieckiego, ale może pozostać w PZŁ nie będąc stowarzyszonym w kole łowieckim.

Zmieniony ( Wtorek, 07 Październik 2014 09:56 )