IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Elblągu

Dnia 10 lipca 2015 r. odbył się w Elblągu IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ, który m.in. miał za zadanie wyłonić nowe władze PZŁ szczebla okręgowego. Więcej można przeczytać na stronie okręgowej www.pzlelblag.pl .

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Tematyczny program kursu dla stażystów PZŁ Drukuj
Niedziela, 14 Luty 2010 16:45

Każdy kandydat łowiecki powinien odbyć szkolenie - kurs dla nowowstępujących, zwykle organizowany przez macierzysty Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Podajemy przykładowy program tematyczny mający na celu przekazanie kandydatom do PZŁ niezbędny zasób wiadomości do zdobycia podstawowych uprawnień łowieckich.

Tematyka:

1. Struktura PZŁ. Ustawa z dnia 13.10.1995 r. "Prawo Łowieckie" - rozporządzenia do uchwały, statut zrzeszenia. Przepisy wykonawcze do ustawy "Prawo Łowieckie" - 6 godz.

2. Choroby zwierząt łownych, sposoby ich rozpoznawania. Choroby odzwierzęce szczególnie niebezpieczne dla człowieka - 2 godz.

3. Broń myśliwska śrutowa i amunicja do tej broni. Budowa, zasady działania, konserwacja, przechowywanie, zasady bezpiecznego użytkowania - 4 godz.

4. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach: sprawdzanie tętna, sztuczne oddychanie, zakładanie opatrunków, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamanych kończyn - 2 godz.

5. Broń myśliwska gwintowana, amunicja do tej broni. Budowa, zasady działania, balistyka strzału, konserwacja, zasady bezpiecznego użytkowania - 4 godz.

6. Zasady ochrony przyrody. Gatunki zwierząt prawnie chronionych występujących na terenie kraju. Rola i zadania myśliwych w ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem - 2 godz.

7. Ustawa o broni i amunicji. Zasady ubiegania się o myśliwską broń palną. Obowiązki posiadacza broni, przechowywanie, użyczenie, sprzedaż broni. Postępowanie w przypadku śmierci posiadacza broni. Nieszczęśliwe wypadki z bronią palną. Przyczyny cofnięcia uprawnień do posiadania broni. Europejska karta broni - 2 godz.

8. Sygnały myśliwskie. Rozpoznawanie podstawowych sygnałów łowieckich, nauka gry na instrumencie - 4 godz.

9. Zasady ogólne gospodarki leśnej. Urządzanie lasu - 1 godz.

10. Występowanie, środowisko bytowania, biologia jelenia szlachetnego i łosia - 2 godz.

11. Występowanie, środowisko bytowania, biologia: sarny, jelenia sika, daniela - 3 godz.

12. Optyka myśliwska - celowniki optyczne, lunety, lornetki. Przystrzeliwanie broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze - 3 godz.

13. Gospodarka łowiecka. Łowieckie plany hodowlane. Zagospodarowanie łowisk - 2 godz.

14. Kynologia myśliwska. Rasy psów myśliwskich, ich cechy użytkowe. Postępowanie z psem, układanie, wykorzystywanie psa na polowaniu. Próby polowe, konkursy, wystawy psów - 3 godz.

15. Historia PZŁ. zasady etyki, tradycje i zwyczaje łowieckie, kultura łowiecka, język łowiecki - 3 godz.

16. Myśiwskie strzelectwo sportowe. Szkolenie strzeleckie w PZŁ. Prawidła strzelań myśliwskich. Zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy myśliwskiej. Trening strzelecki. Technika strzelania - 5 godz.

17. Zasady, rodzaje i sposoby wykonywania polowania. Regulamin polowań - 2 godz.

18. Zwierzyna drobna, występowanie, środowisko bytowania, biologia podstawowych gatunków łownej zwierzyny drobnej: zając, dziki królik, kuropatwa, dzikie kaczki, dzikie gęsi, bażant - 5 godz.

19. Gospodarka łowiecka. Gospodarowanie populacjami zwierzyny, sposoby inwentaryzacji zwierzyny, planowanie pozyskania - 2 godz.

20. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną - 2 godz.

21. Występowanie, środowisko bytowania i biologia dzika, daniela i muflona - 2 godz.

22. Sokolnictwo, polowanie z ptakami łowczymi - 2 godz.

23. Użytkowanie dziczyzny. Patroszenie, kulkowanie, obielanie, oddzielanie trofeów od tuszy. Preparowanie trofeów - 2 godz.

Ponadto zwykle przeznacza się kilka godzin do dyspozycji kierownika  kursu na cele organizacyjne.

Zmieniony ( Poniedziałek, 15 Luty 2010 06:27 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS