Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2014/2015
Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2014/2015 odbyło się 10 stycznia 2015 r. Przypadło w pochmurnej i dżdżystej pogodzie. prowadził je kol. Piotr Juchno. Mimo niepogody najwierniejsi myśliwi stawili się żeby pożegnać sezon polowań zbiorowych.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Myśliwi koła pełniący, w historii i obecnie, funkcje we władzach PZŁ różnego szczebla Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2021 22:22

Myśliwi koła we władzach wojewódzkich PZŁ  w latach 1975 – 1999 i we władzach okręgowych od 2000 roku do chwili obecnej. Dane opracowano na podstawie książki pt. „Ćwierćwiecze  Elbląskiej Wojewódzkiej Organizacji Łowieckiej”, wydanej w 2000 roku jako praca zbiorowa.

Zmieniony ( Sobota, 03 Czerwiec 2023 13:40 )
Więcej…
 
Członkowie Koła i Rezydenci - aktualny stan Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 03 Grudzień 2006 01:00
1. Babij Sylwester, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner ,
Pełnił obowiązki sekretarza koła od 16 stycznia 2021 r. do 13 lipca 2022 r. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów od 27 sierpnia 2022 r. do 21 maja 2023 r.
2. Baurycza Maciej, 
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2006 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Prezes KŁ. "Darz Bór" w Sztumie.
Członek  Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu.
3. Borsuk Jerzy,
W PZŁ od 1980 r. W kole Knieja od 1.06.2022 r. - selekcjoner,
Członek KŁ. Łabędź w Małdytach.
4. Brzóska Roman,
W PZŁ i kole Knieja od 1986 r. - selekcjoner ,
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2017 r.
5. Bujalski Stanisław,
W PZŁ i kole Knieja od 1978 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -  2002 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1986 – 1993; członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1993 – 2005; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2005 – 2010. 
6. Chmielewski Karol,
W PZŁ i kole Knieja od 2012 r. - selekcjoner,
Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2022 r.
7. Chmielewski Zdzisław, 
W PZŁ od  2006 r. i kole Knieja - selekcjoner ,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r.
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich.
8. Czapliński Andrzej, 
W PZŁ od  1985 r. W kole Knieja od 1999 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła:
- KŁ. Cyranka w Sztumie - 2012 r. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
- KŁ. Knieja w Starym Dzierzgoniu - 2012 r. Nadany
- WKŁ. Żubr w Elblągu - 2019 r. Nadany
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM" - 2016 r.
- Medalem św. Huberta -2013 r.
-  Medalem Za Zasługi Dla Elbląskiego Okręgu PZŁ 1923-2023 - 2023 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ -2008 r.
- Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej - 2017 r.
- Medalem Zasłużony Dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Żubr" w Elblągu - 2000 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 259 „Bażant” w Malborku - 2015 r.
- Medalem Zasłużony Dla Koła Łowieckiego "Cyranka" w Lubaniu - 2016 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Pełnił następujące funkcje w  kołach łowieckich i organach PZŁ:  podłowczy w  W.K.Ł. „Żubr” w Elblągu w latach  1990 – 1996; członek Komisji Rewizyjnej W.K.Ł „Żubr” w Elblągu w 1997 r.; sekretarz K.Ł. „Knieja” w Starym Dzierzgoniu w latach 2000 – 2020; członek Komisji Etyki, Tradycji EORŁ w Elblągu w latach 2000  - 2010; przewodniczący Komisji Kultury EORŁ w Elblągu w latach 2010 – 2018;  członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2015 – 2019. Obecnie pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r., sekretarza Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu od 2019 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Lektor PZŁ z przedmiotu Kultura Łowiecka. Członek Komisji Egzaminacyjnej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu. Administrator strony internetowej koła. 26 lipca 2021 r.  w ramach protestu wynikającego z niedemokratycznych roszad personalnych na funkcji łowczego okręgowego w Elblągu kol. Andrzej Czapliński zrezygnował z pełnienia wszystkich funkcji w okręgowych organach PZŁ.
Po zmianie łowczego okręgowego w dniu 1.01.2023 r. powołany w marcu 2023 r. na członka Komisji Kultury, Etyki i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu.
Od 14 lipca 2022 r. pełni obowiązki sekretarza koła. Od 27 sierpnia 2022 r. ponowny sekretarz koła. Dnia 2 lipca 2023 r. powalony ciężką chorobą nie może pełnić swoich obowiązków (rezygnacja).
9. Downarowicz Antoni, 
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2011 r.
-  Medalem Za Zasługi Dla Elbląskiego Okręgu PZŁ 1923-2023 - 2023 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2015 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  od 26.04.1989 r. do 22.10.1989 r. Obecnie pełni funkcję skarbnika koła od 22.10.1989 r.
10. Downarowicz Michał, 
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
-  Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Opiekun Kniejówki.
11. Downarowicz Kamil, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Oznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
Opiekun Kniejówki.
12. Ewiak Gabriel, 
W PZŁ i kole Knieja od  1978 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2014 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1978 - 1982.
13. Ewiak Michał, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
14. Gida Janusz, 
W PZŁ od 1988 r.  W kole Knieja od 2000 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2017 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  w latach 2005 - 2010. Pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła od 2015 r. 
  15. Herdzik Adrian, Zenon, 
W PZŁ od 23 maja 2022 r. Nr leg. PZŁ  A22103329. Przyjęty do koła Knieja 27 lipca 2022 r. 
16. Herdzik Roman, 
W PZŁ i kole Knieja od 2004 r., potem przerwa, powtórnie przyjęty w 2018 r. - selekcjoner od 14.11.2022 r.
17. Herdzik Zenon, 
W PZŁ od  i kole Knieja 1994 r. - selekcjoner ,
Odznaczony:
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
(urlopowany w PZŁ i kole od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r.)
  18. Jankowiak Patryk, 
W PZŁ od 21 maja 2022 r. Nr leg. PZŁ  A22102322. Przyjęty do koła Knieja 27.07.2022 r. 
19. Juchno Hubert, 
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. 
20. Juchno Piotr, 
W PZŁ i kole Knieja od  1993 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2013 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu  nr 233 od 2003 r. do chwili obecnej.
21. Juchno Jan, 
W PZŁ i kole Knieja od  1976 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2013 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2011 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.  
22. Kondracki Dariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner,
23. Kot Beata, 
W PZŁ i kole Knieja  od 2019 r. 
24. Kot Maciej, 
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
25. Kot Zenon, 
W PZŁ od 2008 r. W kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner,
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich. 
26. Korol Tadeusz, 
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. -  selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r.
27. Kuba Mariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner,
Od 2 marca 2024 r. pełni obowiązki podłowczego koła.
28. Kulpa Przemysław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1992 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2016 r.
- Brązowym, Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.,  Złotym - 2023 r.
29. Kulpa Roman, 
W PZŁ od  1979 r. W kole Knieja od 1982 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
-  Medalem Za Zasługi Dla Elbląskiego Okręgu PZŁ 1923-2023 - 2023 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2012 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ: sekretarza KŁ. „Knieja” w latach 1982 – 1984; z-cy członka WRŁ w Elblągu w latach 1990 – 1994; członka WRŁ w Elblągu w latach 1994 – 1995; członka Komisji Hodowlanej WRŁ w Elblągu w latach 1995 – 2000; członka EORŁ w  Elblągu w latach 2010 – 2015. Pełni funkcję: prezesa KŁ. „Knieja” od 1994 r.
30. Kwiatkowski Marek, 
W PZŁ od 1992 r. W kole Knieja od 7 maja 2021 r. - selekcjoner,
Sygnalista myśliwski. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów od 21 maja 2023 r.
31. Kwolek Ryszard, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
32. Łepek Grzegorz, 
W PZŁ i kole Knieja d  1998 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
33. Maślanka Marcin, 
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r., Srebrnym - 2023 r.
Członek pocztu sztandarowego koła.
34. Maślanka Marian, 
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim:  skarbnika  KŁ. „Knieja” w latach 1986 -   1989 r. Obecnie pełni funkcję łowczego  KŁ. „Knieja”  od 1989 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Mener psów myśliwskich.
35. Makowski Mariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2009 r. 
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2021 r.
Członek K. R. Koła w latach 2010 - 2015. Członek Komisji Rewizyjnej od 21 maja 2023 r.
36. Bartosz Michalski
W PZŁ od 17.05.2023 r. W kole od 9 czerwca 2023 r. Pełni obowiązki sekretarza koła od września 2023 r.
37. Mieleszczuk Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner,
Właściciel strzelnicy w Dzierzgoniu.
Odznaczony:
-  Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2023 r.
38. Nędzi Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja  od  1990 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrny i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r. (urlopowany  w kole od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Urlopowanie przedłużono o kolejny rok od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.)
39. Orlikowski Jacek, 
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. 
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r. Srebrnym - 2-23 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
Kołowy kucharz.
40. Paluch Grzegorz, 
W PZŁ i kole Knieja od 1998 r.  Urlopowany z PZŁ od 1.01.2019 r. -31.12.2021 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
41. Paluch Jacek, 
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
42. Paluch Tadeusz, 
W PZŁ od  1984 r. W kole Knieja od 1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Pełnił następującą funkcję w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1994 - 2000.
43. Piecek Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu nr 234. Sędzia i instruktor Strzelectwa myśliwskiego. 
44. Piecek Marian, 
W PZŁ i kole Knieja od  1984 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony: 
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2003 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Elbląskiego Okręgu PZŁ 1923-2023 - 2023 r. 
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1989 – 2000; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2000 – 2005.  Pełnił funkcję podłowczego koła od 2005 r. do 2 marca 2024.  Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego.  Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.  Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów                          
45. Pietrzak Bogusław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -2014 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2023 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Właściciel lokalu na siedzibę koła w Pudłowcu. Delegat Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów od 21 maja 2023 r.
46. Procyk Mirosław, 
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
47. Procyk Tomasz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. - zam. Dzierzgoń
48. Pskiet Łukasz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
49. Puton Krzysztof, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner,
50. Puton Wojciech,
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2019 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2021 r. Od 1 lutego 2023 r. pełniący obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 21 maja 2023 r.
51. Rutkowski Krystian,
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r. 
52. Rybiński Dariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. - selekcjoner,
Opiekun Kniejówki.
53. Sinko Przemysław, 
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2020 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2018 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
Pełni następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ:  przewodniczącego Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole, członka Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu do 15.03.2023 r.,, członka Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu do 15.03.2023 r. Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów do 21 maja 2023 r..  Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. 
54. Smoliński Marek, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
55. Słota Sebastian,
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
Opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików. 
56. Suchara Tomasz, 
 W PZŁ i kole Knieja od 2010 r. 
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
57. Szot Marek, 
W PZŁ od 2012 r. W kole Knieja od 2020 r. 
Sygnalista myśliwski.
58. Szramowski Zdzisław, 
W PZŁ i kole Knieja od  2002 r. 
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
- Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2023 r.
59. Szymborski Zbigniew, 
W PZŁ i kole Knieja od  2005 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
60. Ściera Marek, 
W PZŁ i kole Knieja  od 2014 r. 
Członek pocztu sztandarowego koła.
61. Terlik Zbigniew,
W PZŁ i kole Knieja od  1998 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
62. Tersa Waldemar, 
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. 
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2012 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2023 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r. 
63. Trzaska Wiesław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
64. Trzaska Wojciech,
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2023 r.
65. Wiśniewski Piotr, 
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. 
Opiekun Kniejówki.
66. Zasowski Adrian, 
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r.
67. Ucieszyński Tomasz
W PZŁ i kole Knieja od 2023 r.
 
Myśliwi Rezydenci:
 
1. Kałdonek Robert,
W PZŁ  od 29.06.2021 r. W kole Knieja od 1.06.2022 r.

 
Zmieniony ( Poniedziałek, 04 Marzec 2024 20:12 )
 
Członkowie Koła będący członkami w innym kole Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 02 Grudzień 2006 15:59

 1. Baurycza Maciej w PZŁ od 2005 r. - selekcjoner - zam. Cieszymowo - KŁ. "Darz Bór" w Sztumie,
 2. Kot Zenon - w PZŁ od 2008 r. - selekcjoner - zam. Królewo - WKŁ "Bażant" w Malborku
 3. Zdzisław Chmielewski - w PZŁ od 2006 r. - selekcjoner - zam. Myślice - WKŁ "Żubr" w Elblągu
 4. Karol Chmielewski - w PZŁ od 2012 r. - selekcjoner - zam. Myślice
Zmieniony ( Sobota, 17 Kwiecień 2021 09:13 )
Więcej…
 
Strażnicy łowieccy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Listopad 2006 01:00
 • Andrzej Piecek - obwód łowiecki nr 233
 • Piotr Juchno - obwód łowiecki nr 234
Zmieniony ( Środa, 01 Listopad 2017 11:00 )
 
Inne funkcje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 28 Listopad 2006 21:11
 • Andrzej Czapliński - członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej do 2018 r., Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej EORŁ do 2018 r., sędzia i  instruktor strzelectwa myśliwskiego, lektor tytularny PZŁ z zakresu Kultura Łowiecka, sekretarz Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich od 2019 r.do 2021 r., wiceprzewodniczący Elbląskiej Okręgowej Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa od 2019 r. do 2021 r. Członek Komisji Kultury, Etyki i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 15 marca 2023 r.
 • Aleksander Dyląg - z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do 2018 r.
 • Roman Kulpa - członek Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ" do 2018 r., członek Komisji Hodowlanej EORŁ do 2018 r., sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, członek Komisji Hodowlanej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r. do 23 marca 2023 r.   
 • Kamil Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Michał Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Dariusz Rybiński - opiekun "Kniejówki"
 • Piotr Wiśniewski - opiekun "Kniejówki"
 • Marian Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Marian Maślanka - mener psów myśliwskich, sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Andrzej Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, strażnik łowiecki
 • Wojciech Puton - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, sztandarowy pocztu sztandarowego koła
 • Piotr Juchno - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Zdzisław Chmielewski - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Przemysław Sinko - przewodniczący Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole do 9 czerwca 2023 r.,, członek Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu do 15 marca 2023 r., członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu do 15 mara 2023 r., sztandarowy pocztu sztandarowego koła do 9 czerwca 2023 r..
 • Zenon Kot - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole - od 2019 r.
 • Sebastian Słota - opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików - od 2019 r.
 • Marek Ściera - członek pocztu sztandarowego koła.
 • Marcin Maślanka - członek pocztu sztandarowego koła.
Zmieniony ( Niedziela, 11 Czerwiec 2023 19:12 )
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS