Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła
W sobotę, 23 maja 2015 r., odbyliśmy Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła. Obecnych było 48 myśliwych i dwóch kandydatów łowieckich. Po raz pierwszy Walne odbyliśmy w naszej "Kniejówce".

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Myśliwi koła pełniący, w historii i obecnie, funkcje we władzach PZŁ różnego szczebla Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2021 22:22

Myśliwi koła we władzach wojewódzkich PZŁ  w latach 1975 – 1999 i we władzach okręgowych od 2000 roku do chwili obecnej. Dane opracowano na podstawie książki pt. „Ćwierćwiecze  Elbląskiej Wojewódzkiej Organizacji Łowieckiej”, wydanej w 2000 roku jako praca zbiorowa.

Zmieniony ( Wtorek, 27 Lipiec 2021 16:42 )
Więcej…
 
Członkowie Koła i Rezydenci - aktualny stan Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 03 Grudzień 2006 01:00
1. Babij Sylwester, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner ,
Pełnił obowiązki sekretarza koła od 16 stycznia 2021 r. do 13 lipca 2022 r. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów od 27 sierpnia 2022 r.
2. Baurycza Maciej, 
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2006 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Prezes KŁ. "Darz Bór" w Sztumie.
3. Borsuk Jerzy,
W PZŁ od 1980 r. W kole Knieja od 1.06.2022 r. - selekcjoner,
Członek KŁ. Łabędź w Małdytach.
4. Brzóska Roman,
W PZŁ i kole Knieja od 1986 r. - selekcjoner ,
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2017 r.
5. Bujalski Stanisław,
W PZŁ i kole Knieja od 1978 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -  2002 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1986 – 1993; członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1993 – 2005; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2005 – 2010. 
6. Chmielewski Karol,
W PZŁ i kole Knieja od 2012 r. - selekcjoner,
Odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2022 r.
7. Chmielewski Zdzisław, 
W PZŁ od  2006 r. i kole Knieja - selekcjoner ,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r.
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich.
8. Czapliński Andrzej, 
W PZŁ od  1985 r. W kole Knieja od 1999 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła:
- KŁ. Cyranka w Sztumie - 2012 r. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
- KŁ. Knieja w Starym Dzierzgoniu - 2012 r. Nadany
- WKŁ. Żubr w Elblągu - 2019 r. Nadany
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM" - 2016 r.
- Medalem św. Huberta -2013 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ -2008 r.
- Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej - 2017 r.
- Medalem Zasłużony Dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Żubr" w Elblągu - 2000 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 259 „Bażant” w Malborku - 2015 r.
- Medalem Zasłużony Dla Koła Łowieckiego "Cyranka" w Lubaniu - 2016 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Pełnił następujące funkcje w  kołach łowieckich i organach PZŁ:  podłowczy w  W.K.Ł. „Żubr” w Elblągu w latach  1990 – 1996; członek Komisji Rewizyjnej W.K.Ł „Żubr” w Elblągu w 1997 r.; sekretarz K.Ł. „Knieja” w Starym Dzierzgoniu w latach 2000 – 2020; członek Komisji Etyki, Tradycji EORŁ w Elblągu w latach 2000  - 2010; przewodniczący Komisji Kultury EORŁ w Elblągu w latach 2010 – 2018;  członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2015 – 2019. Obecnie pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r., sekretarza Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu od 2019 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Lektor PZŁ z przedmiotu Kultura Łowiecka. Członek Komisji Egzaminacyjnej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu. Administrator strony internetowej koła. 26 lipca 2021 r.  w ramach protestu wynikającego z niedemokratycznych roszad personalnych na funkcji łowczego okręgowego w Elblągu kol. Andrzej Czapliński zrezygnował z pełnienia wszystkich funkcji w okręgowych organach PZŁ.
Od 14 lipca 2022 r. pełni obowiązki sekretarza koła. Od 27 sierpnia 2022 r. ponowny sekretarz koła.
9. Downarowicz Antoni, 
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2015 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  od 26.04.1989 r. do 22.10.1989 r. Obecnie pełni funkcję skarbnika koła od 22.10.1989 r.
10. Downarowicz Michał, 
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
-  Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Opiekun Kniejówki.
11. Downarowicz Kamil, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Oznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
Opiekun Kniejówki.
12. Dyląg Aleksander, 
W PZŁ od  1981 r. W kole Knieja od 2004 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2014 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2012 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Pełnił następujące funkcje w organach PZŁ: z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego  w latach 2014 – 2018.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła od 2010 r.
13. Ewiak Gabriel, 
W PZŁ i kole Knieja od  1978 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2014 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1978 - 1982.
14. Ewiak Michał, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
15. Gida Janusz, 
W PZŁ od 1988 r.  W kole Knieja od 2000 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2017 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  w latach 2005 - 2010. Obecnie pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła od 2015 r. 
  16. Herdzik Adrian, Zenon, 
W PZŁ od 23 maja 2022 r. Nr leg. PZŁ  A22103329. Przyjęty do koła Knieja 27 lipca 2022 r. 
17. Herdzik Roman, 
W PZŁ i kole Knieja od 2004 r., potem przerwa, powtórnie przyjęty w 2018 r. - selekcjoner od 14.11.2022 r.
18. Herdzik Zenon, 
W PZŁ od  i kole Knieja 1994 r. - selekcjoner ,
Odznaczony:
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
(urlopowany w PZŁ i kole od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r.)
  19. Jankowiak Patryk, 
W PZŁ od 21 maja 2022 r. Nr leg. PZŁ  A22102322. Przyjęty do koła Knieja 27.07.2022 r. 
20. Juchno Hubert, 
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. 
21. Juchno Piotr, 
W PZŁ i kole Knieja od  1993 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2013 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu  nr 233 od 2003 r. do chwili obecnej.
22. Juchno Jan, 
W PZŁ i kole Knieja od  1976 r. - selekcjoner ,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2013 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2011 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.  
23. Kondracki Dariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner,
24. Kot Beata, 
W PZŁ i kole Knieja  od 2019 r. 
25. Kot Maciej, 
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
26. Kot Zenon, 
W PZŁ od 2008 r. W kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner,
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich. 
27. Korol Tadeusz, 
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. -  selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r.
28. Kuba Mariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner,
29. Kulpa Przemysław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1992 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2016 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
30. Kulpa Roman, 
W PZŁ od  1979 r. W kole Knieja od 1982 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2012 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ: sekretarza KŁ. „Knieja” w latach 1982 – 1984; z-cy członka WRŁ w Elblągu w latach 1990 – 1994; członka WRŁ w Elblągu w latach 1994 – 1995; członka Komisji Hodowlanej WRŁ w Elblągu w latach 1995 – 2000; członka EORŁ w  Elblągu w latach 2010 – 2015. Obecnie pełni funkcję: prezesa KŁ. „Knieja” od 1994 r.
31. Kwiatkowski Marek, 
W PZŁ od 1992 r. W kole Knieja od 7 maja 2021 r. - selekcjoner,
Sygnalista myśliwski.
32. Kwolek Ryszard, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
33. Łepek Grzegorz, 
W PZŁ i kole Knieja d  1998 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
34. Maślanka Marcin, 
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Członek pocztu sztandarowego koła.
35. Maślanka Marian, 
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim:  skarbnika  KŁ. „Knieja” w latach 1986 -   1989 r. Obecnie pełni funkcję łowczego  KŁ. „Knieja”  od 1989 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Mener psów myśliwskich.
36. Makowski Mariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2009 r. 
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2021 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2010 - 2015.
37. Mieleszczuk Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner,
Właściciel strzelnicy w Dzierzgoniu.
38. Nędzi Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja  od  1990 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrny i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r. (urlopowany  w kole od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.)
39. Orlikowski Jacek, 
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. 
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
Kołowy kucharz.
40. Paluch Grzegorz, 
W PZŁ i kole Knieja od 1998 r.  Urlopowany z PZŁ od 1.01.2019 r. -31.12.2021 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
41. Paluch Jacek, 
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
42. Paluch Tadeusz, 
W PZŁ od  1984 r. W kole Knieja od 1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Pełnił następującą funkcję w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1994 - 2000.
43. Piecek Andrzej, 
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu nr 234. Sędzia i instruktor Strzelectwa myśliwskiego. 
44. Piecek Marian, 
W PZŁ i kole Knieja od  1984 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony: 
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2003 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r. 
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1989 – 2000; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2000 – 2005. Obecnie pełni funkcję podłowczego koła od 2005 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego.  Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.                             
45. Pietrzak Bogusław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -2014 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Właściciel lokalu na siedzibę koła w Pudłowcu.
46. Procyk Mirosław, 
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
47. Procyk Tomasz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. - zam. Dzierzgoń
48. Pskiet Łukasz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
49. Puton Krzysztof, 
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner,
50. Puton Wojciech,
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2019 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2021 r.
51. Rutkowski Krystian,
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r. 
52. Rybiński Dariusz, 
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. - selekcjoner,
Opiekun Kniejówki.
53. Sinko Przemysław, 
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2020 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2018 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
Pełni następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ:  przewodniczącego Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole, członka Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, członka Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu. Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.  Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. 
54. Smoliński Marek, 
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
55. Słota Sebastian,
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner,
Opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików. 
56. Suchara Tomasz, 
 W PZŁ i kole Knieja od 2010 r. 
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
57. Szot Marek, 
W PZŁ od 2012 r. W kole Knieja od 2020 r. 
Sygnalista myśliwski.
58. Szramowski Zdzisław, 
W PZŁ i kole Knieja od  2002 r. 
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
59. Szymborski Zbigniew, 
W PZŁ i kole Knieja od  2005 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
60. Ściera Marek, 
W PZŁ i kole Knieja  od 2014 r. 
Członek pocztu sztandarowego koła.
61. Terlik Zbigniew,
W PZŁ i kole Knieja od  1998 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
62. Tersa Waldemar, 
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. 
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2012 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r. 
63. Trzaska Wiesław, 
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner,
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
64. Trzaska Wojciech,
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner,
65. Wiśniewski Piotr, 
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. 
Opiekun Kniejówki.
66. Zasowski Adrian, 
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r. 
 
Myśliwi Rezydenci:
 
1. Kałdonek Robert,
W PZŁ  od 29.06.2021 r. W kole Knieja od 1.06.2022 r.

 
Zmieniony ( Środa, 28 Grudzień 2022 17:49 )
 
Członkowie Koła będący członkami w innym kole Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 02 Grudzień 2006 15:59

 1. Baurycza Maciej w PZŁ od 2005 r. - selekcjoner - zam. Cieszymowo - KŁ. "Darz Bór" w Sztumie,
 2. Kot Zenon - w PZŁ od 2008 r. - selekcjoner - zam. Królewo - WKŁ "Bażant" w Malborku
 3. Zdzisław Chmielewski - w PZŁ od 2006 r. - selekcjoner - zam. Myślice - WKŁ "Żubr" w Elblągu
 4. Karol Chmielewski - w PZŁ od 2012 r. - selekcjoner - zam. Myślice
Zmieniony ( Sobota, 17 Kwiecień 2021 09:13 )
Więcej…
 
Strażnicy łowieccy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Listopad 2006 01:00
 • Andrzej Piecek - obwód łowiecki nr 233
 • Piotr Juchno - obwód łowiecki nr 234
Zmieniony ( Środa, 01 Listopad 2017 11:00 )
 
Inne funkcje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 28 Listopad 2006 21:11
 • Andrzej Czapliński - członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej do 2018 r., Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej EORŁ do 2018 r., sędzia i  instruktor strzelectwa myśliwskiego, lektor tytularny PZŁ z zakresu Kultura Łowiecka, sekretarz Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich od 2019 r.do 2021 r., wiceprzewodniczący Elbląskiej Okręgowej Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa od 2019 r. do 2021 r.
 • Aleksander Dyląg - z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do 2018 r.
 • Roman Kulpa - członek Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ" do 2018 r., członek Komisji Hodowlanej EORŁ do 2018 r., sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, członek Komisji Hodowlanej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r.    
 • Kamil Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Michał Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Dariusz Rybiński - opiekun "Kniejówki"
 • Piotr Wiśniewski - opiekun "Kniejówki"
 • Marian Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Marian Maślanka - mener psów myśliwskich, sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Andrzej Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, strażnik łowiecki
 • Wojciech Puton - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, sztandarowy pocztu sztandarowego koła
 • Piotr Juchno - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Zdzisław Chmielewski - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Przemysław Sinko - przewodniczący Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole, członek Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu, sztandarowy pocztu sztandarowego koła
 • Zenon Kot - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole - od2019 r.
 • Sebastian Słota - opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików - od 2019 r.
 • Marek Ściera - członek pocztu sztandarowego koła
 • Marcin Maślanka - członek pocztu sztandarowego koła
Zmieniony ( Wtorek, 27 Lipiec 2021 16:44 )
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS