Polowanie integracyjne kół łowieckich powiatu sztumskiego
Po raz kolejny koła łowieckie powiatu sztumskiego rozpoczęły sezon polowań zbiorowych polowaniem integracyjnym. Rozpoczęto 24 października 2015 r. od opolowania dwóch miotów u nas, następne dwa w "Darz Borze" Sztum i zakończenie w KŁ. "Cyranka" ze Sztumu.
 

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Myśliwi koła pełniący, w historii i obecnie, funkcje we władzach PZŁ różnego szczebla Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2021 22:22

Myśliwi koła we władzach wojewódzkich PZŁ  w latach 1975 – 1999 i we władzach okręgowych od 2000 roku do chwili obecnej. Dane opracowano na podstawie książki pt. „Ćwierćwiecze  Elbląskiej Wojewódzkiej Organizacji Łowieckiej”, wydanej w 2000 roku jako praca zbiorowa.

Zmieniony ( Wtorek, 27 Lipiec 2021 16:42 )
Więcej…
 
Członkowie Koła - aktualny stan Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 03 Grudzień 2006 01:00
1. Babij Sylwester, ur. 14.09.1979 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner - zam. Tywęzy, gm. Dzierzgoń.
Pełniący obowiązki sekretarza koła od 2021 r.
2. Baurycza Maciej, ur. 31.08.1966 r.
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2006 r. - selekcjoner- zam. Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Prezes KŁ. "Darz Bór" w Sztumie. 
3. Brzóska Roman, ur. 30.07.1957 r.
W PZŁ i kole Knieja od 1986 r. - selekcjoner - zam. Iława
Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2017 r.
4. Bujalski Stanisław, ur. 30.10.1937 r.
W PZŁ i kole Knieja od 1978 r. - selekcjoner - zam. Stare Pole
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -  2002 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1986 – 1993; członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1993 – 2005; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2005 – 2010. 
5. Chmielewski Karol, ur. 27.09.1992 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2012 r. - selekcjoner - zam. Myślice, gm. Dzierzgoń
6. Chmielewski Zdzisław, ur. 15.09.1959 r.
W PZŁ od  2006 r. i kole Knieja - selekcjoner - zam. Myślice, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r.
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich.
7. Czapliński Andrzej, ur. 18.02.1955 r.
W PZŁ od  1985 r. W kole Knieja od 1999 r. - selekcjoner- zam. Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa Koła:
- KŁ. Cyranka w Sztumie - 2012 r. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
- KŁ. Knieja w Starym Dzierzgoniu - 2012 r.
- WKŁ. Żubr w Elblągu - 2019 r. 
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM" - 2016 r.
- Medalem św. Huberta -2013 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ -2008 r.
- Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej - 2017 r.
- Medalem Zasłużony Dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Żubr" w Elblągu - 2000 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 259 „Bażant” w Malborku - 2015 r.
- Medalem Zasłużony Dla Koła Łowieckiego "Cyranka" w Lubaniu - 2016 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Pełnił następujące funkcje w  kołach łowieckich i organach PZŁ:  podłowczy w  W.K.Ł. „Żubr” w Elblągu w latach  1990 – 1996; członek Komisji Rewizyjnej W.K.Ł „Żubr” w Elblągu w 1997 r.; sekretarz K.Ł. „Knieja” w Starym Dzierzgoniu w latach 2000 – 2020; członek Komisji Etyki, Tradycji EORŁ w Elblągu w latach 2000  - 2010; przewodniczący Komisji Kultury EORŁ w Elblągu w latach 2010 – 2018;  członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w latach 2015 – 2019. Obecnie pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r., sekretarza Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu od 2019 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Lektor PZŁ z przedmiotu Kultura Łowiecka. Członek Komisji Egzaminacyjnej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu. Administrator strony internetowej koła. 26 lipca 2021 r.  w ramach protestu wynikającego z niedemokratycznych roszad personalnych na funkcji łowczego okręgowego w Elblągu kol. Andrzej Czapliński zrezygnował z pełnienia wszystkich funkcji w okręgowych organach PZŁ.
8. Downarowicz Antoni, ur. 3.12.1959 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner - zam. Folwark, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2015 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  od 26.04.1989 r. do 22.10.1989 r. Obecnie pełni funkcję skarbnika koła od 22.10.1989 r.
9. Downarowicz Michał, ur. 12.10.1983 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner - zam. Folwark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
-  Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Opiekun Kniejówki.
10. Downarowicz Kamil, ur. 27.02.1988 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner - zam. Dzierzgoń.
Oznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
Opiekun Kniejówki.
11. Dyląg Aleksander, ur. 16.11.1948 r.
W PZŁ od  1981 r. W kole Knieja od 2004 r. - selekcjoner - zam. Mikołajki Pomorskie
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2014 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2012 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Pełnił następujące funkcje w organach PZŁ: z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego  w latach 2014 – 2018.
Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła od 2010 r.
12. Ewiak Gabriel, ur. 3.11.1953 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1978 r. - selekcjoner - zam. Malbork
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2014 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1978 - 1982.
13. Ewiak Michał, ur. 13.08.1980 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner - zam. Malbork
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
14. Gida Janusz, ur. 6.01.1962 r.
W PZŁ od 1988 r.  W kole Knieja od 2000 r. - selekcjoner - zam. Mortąg, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2017 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członek Komisji Rewizyjnej Koła  w latach 2005 - 2010. Obecnie pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Koła od 2015 r. 
15. Herdzik Roman, ur. 28.07.1982 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2004 r., potem przerwa, powtórnie przyjęty w 2018 r. - zam. Stary Dzierzgoń
16. Herdzik Zenon, ur. 27.03.1949 r.
W PZŁ od  i kole Knieja 1994 r. - selekcjoner - zam. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
17. Juchno Hubert, ur. 7.12.1999 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. - zam. Lubochowo, gm. Stary Dzierzgoń
18. Juchno Piotr, ur. 11.01.1974 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1993 r. - selekcjoner - zam. Lubochowo, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2017 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2013 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu  nr 233 od 2003 r. do chwili obecnej.
19. Juchno Jan, ur. 23.11.1948 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1976 r. - selekcjoner - zam. Lubochowo, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2013 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2011 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.  
20. Kondracki Dariusz, ur. 28.11.1970 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner -- zam. Dzierzgoń
21. Kot Beata, ur. 1.05.1974 r.
W PZŁ i kole Knieja  od 2019 r. - zam. Królewo Malborskie, gm. Stare Pole
22. Kot Maciej, ur. 5.02.1995 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner - zam. Królewo Malborskie, gm. Stare Pole
23. Kot Zenon, ur. 27.02.1974 r.
W PZŁ od 2008 r. W kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner - zam. Królewo Malborskie, gm. Stare Pole.
Członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich. 
24. Korol Tadeusz, ur. 19.06.1957 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. -  selekcjoner - zam. Prabuty
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2012 r.
25. Kuba Mariusz, ur. 23.01.1982 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2014 r. - selekcjoner - zam. Matyty, gm. Zalewo.
26. Kulpa Przemysław, ur. 1.03.1973 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1992 r. - selekcjoner - zam. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2016 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
27. Kulpa Roman, ur. 23.07.1951 r.
W PZŁ od  1979 r. W kole Knieja od 1982 r. - selekcjoner - zam. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2012 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ: sekretarza KŁ. „Knieja” w latach 1982 – 1984; z-cy członka WRŁ w Elblągu w latach 1990 – 1994; członka WRŁ w Elblągu w latach 1994 – 1995; członka Komisji Hodowlanej WRŁ w Elblągu w latach 1995 – 2000; członka EORŁ w  Elblągu w latach 2010 – 2015. Obecnie pełni funkcję: prezesa KŁ. „Knieja” od 1994 r.
28. Kwiatkowski Marek, ur. 21.09.1973 r.
W PZŁ od 1992 r. W kole Knieja od 7 maja 2021 r. - selekcjoner - zam. Stare Miasto.
Sygnalista myśliwski.
29. Kwolek Ryszard, ur. 1.10.1954 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner - zam. Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2007 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
30. Łepek Grzegorz, ur. 28.11.1975 r.
W PZŁ i kole Knieja d  1998 r. - selekcjoner - zam. Zakręty, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
31. Maślanka Marcin, ur. 15.09.1981 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. - selekcjoner - zam. Wilnowo, gm. Morąg
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2016 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Członek pocztu sztandarowego koła.
32. Maślanka Marian, ur. 30.09.1950 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1985 r. - selekcjoner - zam. Stare Miasto, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony:
- Medalem za Zasługi Dla Łowiectwa Woj. Elbląskiego - 1998 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 1993 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2000 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2006 r.
- Honorowym Żetonem Zasługi ZŁOM - 2011 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2008 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim:  skarbnika  KŁ. „Knieja” w latach 1986 -   1989 r. Obecnie pełni funkcję łowczego  KŁ. „Knieja”  od 1989 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Mener psów myśliwskich.
33. Makowski Mariusz, ur.17.03.1969 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2009 r. - zam. Folwark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2021 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2010 - 2015.
34. Mieleszczuk Andrzej, ur. 20.05.1967 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner - zam. Dzierzgoń.
Właściciel strzelnicy w Dzierzgoniu.
35. Nędzi Andrzej, ur. 4.11.1970 r.
W PZŁ i kole Knieja  od  1990 r. - selekcjoner - zam. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrny i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2020 r. (urlopowany  w kole od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.)
36. Orlikowski Jacek, ur. 15.02.1973 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2003 r. - zam. Żuławka Sztumska, gm. Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2016 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2011 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
Kołowy kucharz.
37. Paluch Grzegorz, ur. 2.07.1977 r.
W PZŁ i kole Knieja od 1998 r. - zam. Banino (urlopowany w PZŁ od 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r.)
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2010 r.
38. Paluch Jacek, ur. 30.10.1981 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner - zam. Nowy Folwark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
39. Paluch Tadeusz, ur. 27.09.1952 r.
W PZŁ od  1984 r. W kole Knieja od 1994 r. - selekcjoner - zam. Nowy Folwark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Pełnił następującą funkcję w  kole łowieckim: sekretarz koła w latach 1994 - 2000.
40. Piecek Andrzej, ur. 25.11.1982 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2004 r. - selekcjoner - zam. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2017 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2018 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Strażnik łowiecki obwodu nr 234. Sędzia i instruktor Strzelectwa myśliwskiego.  Członek pocztu sztandarowego koła.
41. Piecek Marian, ur. 1.10.1956 r. 
W PZŁ i kole Knieja od  1984 r. - selekcjoner - zam. Matule, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2012 r.
Odznaczony: 
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2003 r.
- Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2009 r.
- Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej -2015 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2010 r.
- Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r. 
Pełnił następujące funkcje w  kole łowieckim: członka Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1989 – 2000; przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2000 – 2005. Obecnie pełni funkcję podłowczego koła od 2005 r. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego.  Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.                             
42. Pietrzak Bogusław, ur. 28.05.1962 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner - zam. Pudłowiec, gm. Stary Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej -2014 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2014 r.
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
Właściciel lokalu na siedzibę koła w Pudłowcu.
43. Procyk Mirosław, ur. 31.12.1972 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner zam. Dzierzgoń
44. Procyk Tomasz, ur. 13.08.1997 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2018 r. - zam. Dzierzgoń
45. Pskiet Łukasz, ur. 27.02.1981 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner - zam. Dzierzgoń
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
46. Puton Krzysztof, ur. 6.08.1988 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2017 r. - selekcjoner - zam. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
47. Puton Wojciech, ur. 27.02.1982 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2008 r. - selekcjoner - zam. Przezmark, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2019 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2021 r.
48. Rutkowski Krystian, ur. 18.03.1988 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r. - zam. Pachoły, gm. Dzierzgoń
49. Rybiński Dariusz, ur. 20.01.1974 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. - selekcjoner - zam. Stary Dzierzgoń.
Opiekun Kniejówki.
50. Sinko Przemysław, ur. 7.07.1974 r.
W PZŁ od 2005 r. W kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner - zam. Dzierzgoń
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2020 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2018 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
Pełni następujące funkcje w  kole łowieckim i organach PZŁ:  przewodniczącego Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole, członka Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, członka Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu. Sztandarowy pocztu sztandarowego koła. Delegat koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.  Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. 
51. Smoliński Marek, ur. 18.06.1082 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2011 r. - selekcjoner - zam. Lubochowo, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
 -  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r.
52. Słota Sebastian, ur. 7.05.1981 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2016 r. - selekcjoner - zam. Matule, gm. Stary Dzierzgoń
Opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików. 
53. Suchara Tomasz, ur. 13.08.1980 r.
 W PZŁ i kole Knieja od 2010 r. - zam. 22-417 Stary Zamość, Chomęciska Duże 4
Odznaczony:
-  Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2021 r. 
54. Szot Marek, ur. 19.08.1992 r.
W PZŁ od 2012 r. W kole Knieja od 2020 r. - zam. Matule, gm. Stary Dzierzgoń.
Sygnalista myśliwski.
55. Szramowski Zdzisław, ur. 19.10.1959 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2002 r. - zam. Morąg  - Morą (obecnie Norwegia)
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2013 r.
56. Szymborski Zbigniew, ur. 28.06.1979 r.
W PZŁ i kole Knieja od  2005 r. - selekcjoner - zam. Zakręty, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
57. Ściera Marek, ur. 21.09.1985 r.
W PZŁ i kole Knieja  od 2014 r. - zam. Jasna, gm. Dzierzgoń.
Członek pocztu sztandarowego koła.
58. Terlik Zbigniew, ur. 27.01.1968 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1998 r. - selekcjoner - zam. Stare Miasto, gm. Stary Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2019 r.
59. Tersa Waldemar, ur. 23.08.1958 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1986 r. - zam. Grudziądz
Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. Knieja. Rycerz św. Huberta - pasowany 2015 r.
Odznaczony:
- Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - 2012 r.
- Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ - 2020 r.
- Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2016 r. 
60. Trzaska Wiesław, ur. 29.10.1961 r.
W PZŁ i kole Knieja od  1994 r. - selekcjoner - zam. Bągart, gm. Dzierzgoń
Odznaczony:
- Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja - 2014 r.
61. Trzaska Wojciech, ur. 21.06.1990 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2013 r. - selekcjoner - zam. Bągart, gm. Dzierzgoń
62. Wiśniewski Piotr, ur. 1.11.1984 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2015 r. - zam. Pronie, gm. Stary Dzierzgoń.
Opiekun Kniejówki.
63. Zasowski Adrian, ur. 8.08.1990 r.
W PZŁ i kole Knieja od 2020 r. - zam. Bągart, gm. Dzierzgoń

 
Zmieniony ( Czwartek, 07 Kwiecień 2022 09:03 )
 
Członkowie Koła będący członkami w innym kole Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 02 Grudzień 2006 15:59

 1. Baurycza Maciej w PZŁ od 2005 r. - selekcjoner - zam. Cieszymowo - KŁ. "Darz Bór" w Sztumie,
 2. Kot Zenon - w PZŁ od 2008 r. - selekcjoner - zam. Królewo - WKŁ "Bażant" w Malborku
 3. Zdzisław Chmielewski - w PZŁ od 2006 r. - selekcjoner - zam. Myślice - WKŁ "Żubr" w Elblągu
 4. Karol Chmielewski - w PZŁ od 2012 r. - selekcjoner - zam. Myślice
Zmieniony ( Sobota, 17 Kwiecień 2021 09:13 )
Więcej…
 
Strażnicy łowieccy Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Listopad 2006 01:00
 • Andrzej Piecek - obwód łowiecki nr 233
 • Piotr Juchno - obwód łowiecki nr 234
Zmieniony ( Środa, 01 Listopad 2017 11:00 )
 
Inne funkcje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 28 Listopad 2006 21:11
 • Andrzej Czapliński - członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej do 2018 r., Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej EORŁ do 2018 r., sędzia i  instruktor strzelectwa myśliwskiego, lektor tytularny PZŁ z zakresu Kultura Łowiecka, sekretarz Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich od 2019 r.do 2021 r., wiceprzewodniczący Elbląskiej Okręgowej Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa od 2019 r. do 2021 r.
 • Aleksander Dyląg - z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do 2018 r.
 • Roman Kulpa - członek Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ" do 2018 r., członek Komisji Hodowlanej EORŁ do 2018 r., sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, członek Komisji Hodowlanej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu od 2019 r.    
 • Kamil Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Michał Downarowicz - opiekun "Kniejówki"
 • Dariusz Rybiński - opiekun "Kniejówki"
 • Piotr Wiśniewski - opiekun "Kniejówki"
 • Marian Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Marian Maślanka - mener psów myśliwskich, sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego
 • Andrzej Piecek - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, strażnik łowiecki
 • Wojciech Puton - sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego, sztandarowy pocztu sztandarowego koła
 • Piotr Juchno - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Zdzisław Chmielewski - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole
 • Przemysław Sinko - przewodniczący Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole, członek Komisji Kynologicznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu, członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu, sztandarowy pocztu sztandarowego koła
 • Zenon Kot - członek Komisji Szacowania Szkód Łowieckich w kole - od2019 r.
 • Sebastian Słota - opiekun chłodni do przetrzymywania strzelonych dzików - od 2019 r.
 • Marek Ściera - członek pocztu sztandarowego koła
 • Marcin Maślanka - członek pocztu sztandarowego koła
Zmieniony ( Wtorek, 27 Lipiec 2021 16:44 )
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS