Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła
W sobotę, 23 maja 2015 r., odbyliśmy Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła. Obecnych było 48 myśliwych i dwóch kandydatów łowieckich. Po raz pierwszy Walne odbyliśmy w naszej "Kniejówce".

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Rycerze św. Huberta Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 14 Listopad 2012 20:54

Począwszy od 2012 r. w KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu wprowadzono zwyczaj nadawania Honorowych Kordelasów KŁ. "Knieja" i w ślad za tym zwyczaj pasowania na Rycerza św. Huberta.

Zwyczaj ten nawiązuje do zasad rycerskich a kordelas pełni tutaj rolę miecza. Dlatego nazywamy go mieczem św. Huberta, a pasowanych Kolegów - Rycerzami św. Huberta. Tak jak dawnych rycerzy obowiązywały zasady, tak i myśliwi winni kierować się szczególnymi zasadami, swoistym kodeksem etycznym w obchodzeniu się ze zwierzyną i przyrodą.

Kordelas myśliwski towarzyszy łowcy od zawsze. Swoją formę, czyli długiego, jedno lub dwusiecznego noża, przyjął w wieku XII. Dawnym łowcom służył do skłuwania zranionej zwierzyny. W dobie polowania z oszczepem, łukiem, kuszą czy pierwotną bronią palną służył do skrócenia męki zwierzyny. Długość klingi zmieniała się wraz ze zmianą rodzaju zwierza, na którego polowano. Początkowo było to 50 - 60 cm, obecnie 23 - 25 centymetrów. Od XVI wieku kordelas był bardzo ceniony przez myśliwych. Chętnie się nimi obdarowywano, a niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki jubilerskiej. Swoją użytkową rolę pełnił aż do przełomu XIX i XX wieku.

Dzisiejszy kordelas myśliwski to biała broń, która pełni bardziej funkcję paradną i symboliczną. Noszony jest przy szczególnie uroczystych okazjach przy stroju myśliwskim. W 1983 r. Naczelna Rada Łowiecka uznała kordelas myśliwski jako element munduru myśliwskiego. Zastosowanie obecnego kordelasa jest wszechstronne tak przy rytuałach myśliwskich jak i przy skłuwaniu zwierza.

Jedynie myśliwy pasowany ma prawo noszenia kordelasa. To kolejna pozostałość po rycerskim rodowodzie tradycji myśliwskiego pasowania. Kordelas pełni tu rolę miecza - oręża, który wraz z pasem i ostrogami był materialnym potwierdzeniem przynależności do kasty rycerzy. Zwyczajowo również tylko pasowany myśliwy może występować w poczcie sztandarowym, czy to w roli chorążego, czy przybocznego. Utarło się, by jedynie pasowanym myśliwym powierzać obowiązek opiekuna nad stażystą w kole łowieckim.

Kordelasem umaczanym w farbie grubego zwierza nie wolno kroić kiełbasy, robić nim kanapki czy otwierać konserwy. Jeśli nie będzie on w użyciu, broń ta powinna wisieć na godnym miejscu, obok rosoch łosia, wieńca jelenia lub oręża dzika. Noszona przy pasie zawsze dodaje powagi swojemu właścicielowi, niczym miecz u boku szlachetnego rycerza.

Ceremoniał nadawania i pasowania jest przyjęty przez Elbląską Okręgową Radę Łowiecką i obowiązuje w Elbląskim Okręgu PZŁ.

Rycerze św. Huberta w KŁ. "Knieja" Stary Dzierzgoń

Rycerz św. Huberta - kol. Roman Kulpa

Członek PZŁ od 1979 r. - prezes koła, instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego, członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej 2010 - 2015, członek Komisji Hodowlanej EORŁ, członek Komisji Opiniowania Wniosków na Odznaczenia Łowieckie EORŁ, członek Kapituły Medali Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ. Odznaczony Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM", Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Województwa Elbląskiego, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Józef Pawlak

Członek PZŁ od 1966 r. - przewodniczący Komisji Rewizyjnej w kole. Odznaczony odznaką 50. lecia w PZŁ, Srebrnym, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej i Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Stanisław Bujalski

Członek PZŁ od 1978 r. - przewodniczący Komisji Rewizyjnej w kole. Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Marian Maślanka

Członek PZŁ od 1985 r. - łowczy koła, instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego, mener psów myśliwskich. Odznaczony Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM", Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Województwa Elbląskiego, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Marian Piecek

Członek PZŁ od 1984 r. - podłowczy koła, instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego. Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Antoni Downarowicz

Członek PZŁ od 1985 r. - skarbnik koła. Odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja. Pasowany 4 listopada 2012 r. w Starym Dzierzgoniu.

Rycerz św. Huberta - kol. Andrzej Czapliński

Pasowany na Rycerza św. Huberta w KŁ. "Cyranka" w Sztumie 27 stycznia 2012 r. Posiadacz Honorowego Kordelasa KŁ. "Cyranka" oraz KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu i Wojskowego Koła Łowieckiego "Żubr" w Elblągu

Kol. Andrzej Czapliński - nadanie Honorowego Kordelasa KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu - 4 listopada 2011 roku

 

Kol. Andrzej Czapliński - nadanie Honorowego Kordelasa WKŁ "Żubr" w Elblągu - 31 sierpnia 2019 roku

Członek PZŁ od 1985 r. - członek Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, sekretarz koła, lektor tytularny PZŁ z kultury łowieckiej, przewodniczący Komisji Kultury Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa ZO PZŁ w Elblągu, sekretarz Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich,  instruktor i sędzia strzelectwa myśliwskiego. Odznaczony Honorowym Żetonem Zasługi "ZŁOM, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem św. Huberta, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Województwa  Elbląskiego, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Zasłużony Dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej, Medalem Za Zasługi Dla Wojskowego Koła Łowieckiego "Żubr" w Elblągu, Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Bażant" w Malborku, Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Cyranka" w Lubaniu i Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja".


Rycerz św. Huberta - kol. Aleksander Dyląg

W PZŁ od 1981 r. - zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2010 r. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym Medalem Zasłużony dla KŁ. "Knieja".


Rycerz św. Huberta - kol. Jan Juchno

W PZŁ od 1976 r. - odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Członek Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1986 - 1992. Strażnik łowiecki w latach 1994 - 2006. Pasowany na Rycerza św. Huberta 3 listopada 2013 r.


Rycerz św. Huberta - kol. Dariusz Harasimowicz

W PZŁ od 1998 r. - członek Komisji Rewizyjnej Koła w latach 2010-2020. Odznaczony Srebrnym, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany na Rycerza św. Huberta 11 listopada 2013 r. Powołany, 13 listopada 2020 r., do pełnienia funkcji sekretarza koła.  Niestety, 14 grudnia 2020 r., nagle zmarł z powodu powikłań koronawirusa COVID - 19.

Rycerz św. Huberta - kol. Adolf Grynicz

Członek PZŁ od 1974 r. - odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Członek Komisji Rewizyjnej Koła w latach 1982 - 1983. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła 1983 - 1986. Członek Wojewódzkiej Rady Okręgowej w Elblągu w latach 1995 - 2000. Pasowany na Rycerza św. Huberta 30 sierpnia 2014 r.


Rycerz św. Huberta - kol. Gabriel Ewiak

W PZŁ od 1978 r. - pełnił w kole funkcję sekretarza w latach 1978 - 1982. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany na Rycerza św. Huberta 30 sierpnia 2014 r.

Rycerz św. Huberta - kol. Bogusław Pietrzak

W PZŁ od 1994 r. - odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany dnia 8 listopada 2015 r.

Rycerz św. Huberta - kol. Waldemar Tersa

W PZŁ od 1986 r. - odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany dnia 8 listopada 2015 r.

 
Rycerz św. Huberta - kol. Janusz Gida
 
W PZŁ od 1988 r. - w kole pełnił funkcje: członek Komisji Rewizyjnej w latach 2005 – 2010 oraz od 2015 roku do chwili obecnej. Odznaczony Srebrnym, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. „Knieja” w Starym Dzierzgoniu. Pasowany dnia 25 czerwca 2016 r.
 
 
 
Rycerz św. Huberta - kol. Piotr Juchno
 
W PZŁ od 1993 r. - w kole pełni funkcję strażnika łowieckiego i członka Komisji Szacowania Szkód Łowieckich. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym i Srebrnym Medalem Zasłużony Dla Koła Łowieckiego „Knieja” w Starym Dzierzgoniu. Pasowany dnia 25 czerwca 2916 r.
 
 
Rycerz św. Huberta - kol. Maciej Baurycza
 
Pierwszy myśliwy niemacierzysty w naszym kole, któremu nadano Honorowy Kordelas Koła Łowieckiego „Knieja” za wybitne zasługi w rozwoju naszego koła w dziedzinach dokarmiana, uprawy poletek i hodowli zwierzyny. Były członek Komisji szacowania szkód łowieckich. Prezes KŁ. „Darz Bór” w Sztumie. Członek PZŁ od 2005 r. Odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ i Brązowym  Medalem Zasłużony dla KŁ. „Knieja” oraz Złotym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja. Pasowany 6 listopada 2016 r.

 
Rycerz św. Huberta - kol. Jacek Orlikowski
 
Członek koła i PZŁ od 2003 r. Zasłużony dla rozwoju koła, zwłaszcza przy organizacji polowań zbiorowych i hodowli zwierzyny. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. „Knieja”. Pasowany 6 listopada 2016 r.
 
 
 Rycerz św. Huberta - kol. Piotr Szymborski
 
Członek koła i PZŁ od 1993 r. Zasłużony dla rozwoju koła w dziedzinach budowy urządzeń hodowlanych, uprawy poletek i hodowli zwierzyny. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Dla KŁ. „Knieja”. Pasowany 6 listopada 2016 r. Zmarł nagle w 2018 r.
 
 
Rycerz św. Huberta -  kol. Grzegorz Łepek
 
Członek PZŁ i koła od  1998 r. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. "Knieja". Pasowany 5 listopada 2017 r.
 
 
Rycerz św. Huberta - kol. Andrzej Piecek
 
Członek PZŁ i koła od 2007 r.  Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Strażnik łowiecki na obwodzie nr 233. Pasowany 5 listopada 2017 r.
 
 
Rycerz św. Huberta - kol. Przemysław Sinko
 
Pasowany 27 września 2020 r. podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła. Przewodniczący Komisji Koła d/s Szacowania Szkód Łowieckich.
Członek Okręgowej Komisji Kynologicznej oraz Okręgowej Komisji Oceny Trofeów Łowieckich. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej,  Medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ, Brązowym Medalem Zasłużony Dla KŁ. Knieja.
 

 

Zmieniony ( Piątek, 16 Lipiec 2021 20:32 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS