Bal Myśliwski 2015 r.

Jesteśmy już po dorocznym Balu Myśliwskim. W sobotę, 31 stycznia 2015 r., spotkaliśmy się w lokalu "Finezja" w Dzierzgoniu. Do tańca przygrywał nam zespół "Takt Band" z Susza, pod kierownictwem Jana Kawickiego i była to jedna z lepszych kapel, która u nas ostatnio na balu grała. Dobre jedzenie, świetna kapela i fajny nastrój sprawiły, że Bal Myśliwski był bardzo udany.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 14 Luty 2021 19:39
Istniejący w Polskim Związku Łowieckim system odznaczeń łowieckich nawiązuje do chlubnych tradycji organizacji sięgających lat dwudziestych XX wieku.
 
Wśród odznaczeń i medali łowieckich do najważniejszych należą:


„HONOROWY ŻETON ZASŁUGI” – ZŁOM

Odznaczenie ustanowione w dniu 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich
NAJWYŻSZE ODZNACZENIE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM
 
MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA

Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ ZŁOTY, SREBRNY, BRĄZOWY

Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Odznaczenie ustanowione 26 czerwca 1966 roku przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ. Wzór odznaki wg projektu Edwarda Gorola zatwierdzony został przez XI Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ 27 lipca 1969r. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie. Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa stanowi krążek o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzystego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ” Za zasługi dla łowiectwa „. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, miedzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm.
 
System odznaczeń łowieckich obejmuje także:

a). odznakę 50 lat członkostwa w PZŁ,
 
b). odznaczenia regionalne (okręgowe) w tym ”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”
 
c). odznaczenia nadawane przez kluby specjalistyczne PZŁ,

 
d). odznaczenia nadawane przez koła łowieckie., w tym Złoty, Srebrny i Brązowy Medal "Zasłużony dla K.Ł. Knieja" 
 
   


Do chwili istnienia Okręgowych Rad Łowieckich działały przy nich Komisje ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń Łowieckich.

Okręgowy zespół ds. odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2000 - 2005: kol. Jerzy Józefiak  - przewodniczący, członkowie: kol.kol. Tadeusz Rudziński, Józef Skowron, Kazimierz Gawron, Stefan Śmirski.

Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2005 - 2010: przewodniczący – kol. Jerzy Józefiak, sekretarz  - kol. Tadeusz Rudziński, członkowie: kol.kol. Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski.

Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2010 – 2015: przewodniczący - kol. Bolesław Szatrański, członkowie: kol. kol.: Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski.

Komisja de. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich EORŁ w latach 2015 – 2020: przewodniczący: kol. Bolesław Szatrański, członkowie: kol.kol.: Roman Kulpa, Kazimierz Olechnowicz, Tadeusz Rudziński, Józef Skowron, Wieńczysław Tylkowski.

W Elbląskim Okręgu Łowieckim funkcjonowała więc wyżej wspomniana Komisja, która zajmowała się opiniowaniem wniosków o odznaczenia „resortowe” i od 2007 roku Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ", która nadawała okręgowe medale. Jej członkiem w latach 2015 – 2018 był nasz prezes kol. Roman Kulpa.

”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” jest regionalnym odznaczeniem łowieckim Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, wzorowanym na medalu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu, nadawanym w latach 1997-1999 r. Autorami obecnego projektu medalu oraz inicjatorami jego ustanowienia byli Stanisław Łaga i Bolesław Szatrański. Projekt wstępny złożono w Radzie Okręgowej 5 lutego 2007 r. Na wniosek Komisji Kultury Łowieckiej EORŁ Rada Okręgowa uchwałą nr 07/2007z dnia 14 grudnia 2007 r. powołała Kapitułę Medalu w składzie:

Mistrz Kapituły – kol. Zdzisław Rutkowski,
Kanclerz Kapituły – kol. Henryk Szkutnik,
Sekretarz Kapituły – kol. Bolesław Szatrański,
Członkowie Kapituły - kol.kol.: Wieńczysław Tylkowski, Jerzy Józefiak, Józef Skowron.

Uchwała Rady Okręgowej nr 01/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. szczegółowo określa zasady nadawania Medalu i Regulamin Kapituły Medalu.  Na posiedzeniu Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, uchwałą nr 30/2012, powołano nową Kapitułę Medalu. Została ona powołana na pięcioletnią kadencję 2013 –2018 w składzie:

Mistrz Kapituły - kol. Zdzisław Rutkowski,
Kanclerz Kapituły - kol. Bolesław Szatrański,
Sekretarz Kapituły - kol. Jan Kantypowicz,
Członkowie Kapituły – kol.kol.: Wieńczysław Tylkowski, Józef Skowron,  Roman Kulpa.

Tak więc w latach 2008 – 2018 medale resortowe opiniowała Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich a ”Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” nadawała oddzielna Kapituła. W 2018 roku zlikwidowano Elbląską Okręgową Radę Łowiecką i jej komisje w tym Komisję ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich.

Od 2019 roku powołano okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Elblągu, która, jako jeden twór, opiniuje wnioski na medale resortowe i nadaje medal okręgowy. Sekretarzem Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu, od 2019 roku, jest nasz kolega Andrzej Czapliński.
 
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich
 
 
 
Od lewej: kol. Zdzisław Rutkowski - przewodniczący, kol. Bolesław Szatrański - wiceprzewodniczący, kol. Andrzej Czapliński - sekretarz
 
 
Od lewej: kol. Andrzej Kutkiewicz - członek, kol. Roman Markowicz - członek
 
 
Od lewej: kol. Grzegorz Orłowski - członek, kol. Stanisław Kozłowski - członek
 
Druki na wnioski na odznaczenia łowieckie i oświadczenie RODO można pobrać ze strony internetowej PZŁ www.pzlow.pl w zakładce "Kapituła Odznaczeń Łowieckich",  na medal okręgowy ze strony internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu http://www.pzlelblag.pl w zakładce "Druki do pobrania".
 
 
Fragmenty Uchwał Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich dotyczące złożonych wniosków na naszych myśliwych:
 
Uchwała  nr  1/ 2019
Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Elblągu
z dnia  11 września  2019 r.
1.   Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich uchwalonym w dniu 6 kwietnia
2019 r., zał. Nr 1 do  uchwały Nr 120/2019 NRŁ pozytywnie opiniuje wnioski na odznaczenia łowieckie niżej wymienionym osobom:

Lp.

Nazwisko i imię

Wnioskodawca

Rodzaj odznaczenia

1.

Orłowski Stanisław

KŁ Sowa Malbork

ZŁOM

2.

Krawczyński Jacek

KŁ Sowa Malbork

  Złoty MZŁ

3.

Lacki Zygmunt

KŁ Sowa Malbork

Srebrny MZŁ

4.

Łepek Grzegorz

KŁ. Knieja St. Dzierzg.

  Srebrny MZŁ

5.

Lubera Wiesław

KŁ Sowa Malbork

  Brązowy MZŁ

6.

Żemojtel Piotr

KŁ Sowa Malbork

Brązowy MZŁ

7.

Wójcik Tomasz

KŁ Ponowa Elblag

Brązowy MZŁ

8.

Piernicki Rafał

KŁ Ponowa Elblag

Brązowy MZŁ

9.

Puton Wojciech

KŁ. Knieja St. Dzierzg.

Brązowy MZŁ

 
Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała 15 października 2019 r. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej kol. Wojciechowi Puton. Niestety, pomimo pozytywnej opinii, nie nadała Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej kol. Grzegorzowi Łepek.
 
Uchwała  nr  2/ 2020
Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu
z dnia  7 grudnia  2020 r.
dotycząca zaopiniowania wniosków na odznaczenia łowieckie
 
§1

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich działając zgodnie z Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich uchwalonym w dniu 6 kwietnia
2019 r., zał. Nr 1 do  uchwały Nr 120/2019 NRŁ pozytywnie opiniuje wnioski na odznaczenia łowieckie niżej wymienionym osobom:
 

Lp.

Nazwisko i imię

Wnioskodawca

Rodzaj odznaczenia

1.

Tadeusz Michalak

WKŁ  Bażant Malbork

ZŁOM

2.

Czesław Kosobucki

WKŁ Bażant Malbork

Złoty MZŁ

3.

Jerzy Czubiński

KŁ Bizon Brokowo

Srebrny MZŁ

4.

Waldemar Rumiński

 Szarak Gdańsk

Srebrny MZŁ

5.

Krzysztof Patalon

KŁ Borsuk Rakowiec Pole

Brązowy MZŁ

6.

Lucjan Kosobucki

WKŁ Bażant Malbork

Brązowy MZŁ

7.

Mariusz Makowski

KŁ Knieja Stary Dzierzgoń

Brązowy MZŁ

8.

Andrzej Płóciennik

KŁ Darz Bór Sztum

Brązowy MZŁ

9.

Remigiusz Hołdys

KŁ Szarak Malbork

Brązowy MZŁ

 
Wnioski zyskały pozytywną opinię Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich i jeszcze w miesiącu grudniu 2020 r. zostały wysłane do Warszawy. Z powodu panującej pandemii Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie dopiero 15 czerwca 2021 r. rozpatrzyła je i nadała Srebrny Medal Zasługi łowieckiej kolegom: Jerzemu Czubińskiemu i Waldemarowi Rumińskiemu. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadano kolegom: Krzysztofowi Patalonowi, Lucjanowi Kosobudzkiemu i Mariuszowi Makowskiemu. Dnia 19 sierpnia 2021 r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała Honorowy Żeton Zasługi Łowieckiej "ZŁOM" kol. Tadeuszowi Michalakowi z WKŁ "Bażant" w Malborku oraz Złoty Medal Zasługi Łowieckiej kol. Czesławowi Kosobuckiemu z tego samego koła łowieckiego.
 
§2

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich  działając zgodnie ze  swoim  Regulaminem uchwalonym w dniu 18.02.2008 r., zatwierdzonym przez Okręgową Radę Łowiecką w Elblągu   w dniu 16.04.2008 r. oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Okręgowego  Zjazdu Delegatów z dnia 29 maja 2019 r., nadaje Medal:

„ ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ELBLĄSKIEGO OKRĘGU  PZŁ”
niżej wymienionym osobom:
 

Imię i Nazwisko

Koło łowieckie

 

Nr legitymacji

 

Wojciech Puton

Knieja Stary Dzierzgoń

395/2020

Waldemar Tersa

Knieja Stary Dzierzgoń

396/2020

Grzegorz Łepek

Knieja Stary Dzierzgoń

397/2020

Przemysław Sinko

Knieja Stary Dzierzgoń

398/2020

Dariusz Aniećko

Rogacz Malbork

399/2020

Daniel Różański

Rogacz Malbork

400/2020

Andrzej Lewkowicz

Leśnik Młynary

401/2020

Jan Chłopicki

Jenot Pasłęk

402/2020

  
Medale zostały nadane ale jeszcze ich nie wręczono z powodu panującej w Polsce pandemii. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków KŁ. "Knieja" w Starym Dzierzgoniu, dnia 10 lipca 2021 r., wręczono medale kolegom: Wojciechowi Putonowi, Waldemarowi Tersie,
Grzegorzowi Łepkowi i Przemysławowi Sinko.
 
Dnia 26 lipca 2021 r. złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich na ręce jej przewodniczącego kol. Zdzisława Rutkowskiego o następującej treści:
 
Dzierzgoń, dn. 26 lipca 2021 r.

Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich
ul. Grunwaldzka  77
82-300 Elbląg

Rezygnacja
 
    Informuję, że po kilkuletniej pracy w różnych Komisjach i organach okręgowych PZŁ składam rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich, w ramach protestu z powodu haniebnego odwołania łowczego okręgowego kol. Przemysława Szkutnika, przez łowczego krajowego Pawła Lisiaka i powołania na to stanowisko niejakiego Andrzeja Rybickiego.

Nie widzę możliwości dalszej współpracy z nowym łowczym okręgowym i powołanymi przez niego organami. Nie chcę się spotykać z nimi a do tego zmuszony byłbym chcąc rzetelnie wypełniać obowiązki sekretarza i członka Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Nie pozwala mi na to mój honor.

Uważam, że od 2019 roku następuje powolna acz systematyczna degradacja polskiego łowiectwa i PZŁ jako organizacji z ponad 95 - letnią historią. W latach 2019 - 2021 mieliśmy już tylu łowczych krajowych, że zapewne już nie potrafimy zapamiętać ich nazwisk. Cała "góra" łowiecka dostaje horrendalnie wysokie wynagrodzenia  z naszych składek na PZŁ. My, myśliwi mamy tylko prawo do ich płacenia. Odebrano nam wszelkie prawa, w tym prawo wyboru przez naszych delegatów łowczego okręgowego, a łowczego krajowego mianuje polityczny minister osadzając te stanowiska swoimi ludźmi bez względu na ich doświadczenie, wiedzę i znajomość łowiectwa.

Pozbywanie się kompetentnych i rzetelnych Kolegów i zastępowanie ich ludźmi bez honoru i wiedzy łowieckiej niszczą i tak już nadwątloną tkankę Polskiego Łowiectwa, jego dotychczasowe dokonania i piękną tradycję. Dziękuję Kolegom za wieloletnią współpracę.
 
Darz Bór !!!
 
Andrzej Czapliński
 
Moje obowiązki przejął wiceprzewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich kol. Bolesław Szatrański.

 
 
Ciąg dalszy nastąpi
Zmieniony ( Niedziela, 29 Sierpień 2021 12:47 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS