Nasz kolega polował na Alasce

Mowa tutaj o kol. Piotrze Juchno, który we wrześniu wybrał się na Alaskę. Spędził tam osiem dni na polowaniu, nie wliczając w to przelotów. Ale po kolei. Samolot wystartował z Gdańska, potem przesiadki we Frankfurcie W Niemczech, Seatle w USA i Anchorage na Alasce. Dalej małym samolocikiem do King Salmon - małej osady a stamtąd do bazy myśliwskiej.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Komunikat w sprawie polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej (COVID-19) Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 16 Październik 2020 08:34
Prosimy Koleżankę i Kolegów żeby zapoznali się Komunikatem Zarządu Głównego PZŁ w sprawie polowań zbiorowych w strefie żółtej i czerwonej (COVID-19). Obowiązują także zalecenia Zarządu Koła w przedmiotowej sprawie.
 
 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758) Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że od dnia 10 października br. zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych jeżeli ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) jest większa niż 50 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym) albo 100 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym). Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, że którykolwiek z uczestników polowania nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału tylko dlatego, że zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna rozporządzeniem liczba uczestników polowania na dany obszarze. W tym zakresie pełną odpowiedzialność ponoszą zarządy kół.
Zakrywanie nosa i ust

Podczas polowania zbiorowego uczestnicy obowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy wówczas gdy znajdują się na terenie miejsc ogólnodostępnych np. parkingów leśnych. W ocenie Zarządu Głównego z przepisów przywołanego rozporządzenia wynika obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.


Podstawa prawna:

    27 ust. 1 pkt 2 lit. a); § 27 ust. 3 pkt 12 oraz § 28 ust. 9 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758);
    26 ust. 1 i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 nr 61, poz. 548, z późn. zm.).

Darz Bór !!!

Zmieniony ( Piątek, 16 Październik 2020 13:36 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS