Polowanie Sylwestrowe 2015 r
Na ostatnie w 2015 r. polowanie, Polowanie Sylwestrowe dn. 31 grudnia 2015 r., stawiło się 25 myśliwych, 6 naganiaczy i cztery pieski. Polowanie Sylwestrowe, po raz kolejny, prowadził kol. Grzegorz Łepek. W ostatnich latach na Polowaniach Sylwestrowych mieliśmy niezłe pokoty. Liczyliśmy, że i w tym roku stanie się zadość tej tradycji.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Zwiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 17 Maj 2024 10:27

Myśliwi i Kandydaci KŁ. „Knieja" w Starym Dzierzgoniu
Zarząd Koła Łowieckiego „Knieja” działając na podstawie §39, pkt. 1 Statutu PZŁ zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 8 czerwca 2024 r. godz. 11:00 w „Kniejówce”, w miejscowości Folwark. Obecność obowiązkowa w mundurze.

Porządek  Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków  K. Ł. „Knieja".

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wprowadzenie sztandaru.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Dyskusja nad porządkiem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór komisji Skrutacyjnej.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2023/2024.
- sprawozdanie Prezesa Koła,
- sprawozdanie finansowe Skarbnika Koła,
- sprawozdanie Łowczego Koła,
- sprawozdanie Podłowczego Koła.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok gospodarczy 2023/203. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Przyjęcie sprawozdań Zarządu Koła.
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła.
14. Zapoznanie Walnego Zgromadzenia z pismami dotyczącymi rezygnacji z pełnienia funkcji członków zarządu koła:
- sekretarza,
- podłowczego

15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu

- wybór sekretarza koła,
- wybór podłowczego koła.
15. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Dyskusja nad wnioskami.
17. Głosowanie nad wnioskami.
18. Przedstawienie planu działalności koła i projektu budżetu koła na sezon 2024/2025.
19. Dyskusja nad planem działalności koła i projektu budżetu koła na sezon 024/2025.
20. Głosowanie nad przyjęciem planu działalności koła i projektu budżetu koła nansezon 2024/2025.
21.  Przedstawienie planu pozyskania zwierzyny na sezon 2024/2025.
22. Sprawy różne.
23. Wyprowadzenie sztandaru.
23. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS