Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2014/2015
Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2014/2015 odbyło się 10 stycznia 2015 r. Przypadło w pochmurnej i dżdżystej pogodzie. prowadził je kol. Piotr Juchno. Mimo niepogody najwierniejsi myśliwi stawili się żeby pożegnać sezon polowań zbiorowych.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 25 Maj 2015 15:16
W sobotę, 23 maja 2015 r., odbyliśmy Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła. Obecnych było 48 myśliwych i dwóch kandydatów łowieckich. Po raz pierwszy Walne odbyliśmy w naszej "Kniejówce".
Najpierw wprowadzono sztandar koła i następnie prezes koła kol. Roman Kulpa wręczył Medal Zasłużony dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ kol. Gabrielowi Ewiakowi oraz Złote Medale Zasłużony dla KŁ. "Knieja", za trzydziestoletni staż w kole, kolegom: Antoniemu Downarowiczowi oraz Marianowi Maślanka.
 
 
 
 
Następnie wybrano prowadzącego Walne Zgromadzenie. Został nim kol. Maciej Baurycza. Na protokolanta wybrano kol. Andrzeja Czaplińskiego. Ponieważ na sali było 48 myśliwych na 58 członków koła Walne Zgromadzenie było prawomocne.
 
 
Od lewej: kol. Andrzej Czapliński - protokolant, kol. Maciej Baurycza - prowadzący
 
 
Zarząd koła: Skarbnik kol. Antoni Downarowicz, prezes kol. Roman Kulpa, łowczy kol. Marian Maślanka i podłowczy kol. Marian Piecek
 
 
Komisja Uchwał i Wniosków: kol. Stanisław Bujalski, kol. Justyna Maślanka i kol. Dariusz Harasimowicz
 
 
Walne Zgromadzenie potoczyło się zgodnie z porządkiem obrad, który wcześniej rozesłano wszystkim myśliwym. Sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2014/2015 złożył prezes kol. Roman Kulpa, następnie swoje sprawozdania złożyli: skarbnik kol. Antoni Downarowicz i łowczy kol. Marian Maślanka.
 
 
 
W dalszej kolejności swoje sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna. Referował kol. Dariusz Harasimowicz. W obszernym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna m.in. złożyła wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
 
 
Kol. Dariusz Harasimowicz składa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 
 
 
 
 
Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia zakończyły pierwszą część spotkania. Absolutorium uzyskał Zarząd i Komisja Rewizyjna oraz podjęto Uchwałę.
 
 
 
 
 
 
 
 
W dalszej kolejności nastąpił cały cykl głosowań - na pięcioosobowy Zarząd Koła, na trzyosobową Komisję Rewizyjną i dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
 
 
 
W wyniku tajnych głosowań Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Knieja" w Starym Dzierzgoniu powierzyło kierowanie kołem w następnej kadencji "staremu Zarządowi" w składzie:
- kol. Roman Kulpa - prezes,
- kol. Marian Maślanka - łowczy,
- kol. Marian Piecek - podłowczy,
- kol. Antoni Downarowicz - skarbnik,
- kol. Andrzej Czapliński - sekretarz.
Drobna korekta nastąpiła w Komisji Rewizyjnej koła i będzie ona pracować w składzie:
- kol. Aleksander Dyląg - przewodniczący,
- kol. Dariusz Harasimowicz - członek,
- kol. Janusz Gida - członek.
Na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano; kol. Romana Kulpę i kol. Andrzeja Czaplińskiego.
 
 
Ponieważ wyczerpano porządek Walnego Zgromadzenia wyprowadzono sztandar koła i prowadzący zaprosił wszystkich na biesiadę myśliwską.
 
 
 
Zmieniony ( Poniedziałek, 25 Maj 2015 16:30 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS