Polowanie zbiorowe 12.12.2015 r.
Polowanie zbiorowe 12 grudnia 2015 r. zgromadziło 15 myśliwych, 7 naganiaczy w tym 3 stażystów i 2 pieski. Prowadził je kol. Zdzisław Chmielewski, który przeprowadził odprawę myśliwych.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Nadzyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Okręgu Elbląskim Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Maj 2019 11:30
W Centrum Gastronomiczno - Rekreacyjnym "Nowa Holandia" w Elblągu odbył się 29 maja 2019 r. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ z Okręgu Elbląskiego. Zjazd otworzył Zespół Sygnalistów Myśliwskich B&B z KŁ. "Cyranka" w Sztumie sygnałami myśliwskimi i potem nastąpiło wprowadzenie sztandaru Elbląskiego Okręgu PZŁ.
 
 
 Zespół Sygnalistów B&B pod kierownictwem kol. Janusza Bojarczuka
 
 
Zjazd prowadził pełniący obowiązki Kierownika Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu kol. Przemysław Szkutnik
 
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów miał przede wszystkim wyłonić trzech kandydatów w miejsce odwołanego łowczego okręgowego, spośród których łowczy krajowy powoła nowego łowczego okręgowego w Elblągu. Ponadto miano uchwalić szereg uchwał związanych z działalnością elbląskiego okręgu PZŁ.
 

 
Z lewej kol. Jan Kantypowicz - członek NRŁ oraz jeden z delegatów kol. Marian Przybyła - prezes KŁ. "Rogacz" w Malborku
 
 
Delegaci: kol. Tadeusz Sienkiewicz - z lewej oraz kol. Mirosław Molski - z prawej
 
 
Z prawej kol. Bolesław Szatrański - delegat z KŁ. "Ponowa" w Elblągu
 
 
Biuro zjazdowe prowadziła Ola Ciesielska - referent w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu
 
Wśród delegatów z całego okręgu byli nasi koledzy: Dariusz Harasimowicz i Przemysław Sinko. Niestety choroba wyeliminowała ze zjazdu trzeciego delegata z koła, kol. Mariana Piecek. Za to gościem zaproszonym na zjazd przez prezydium zjazdu był kol. Andrzej Czapliński.
 
 
Nasi delegaci: kol. Dariusz Harasimowicz - z lewej oraz kol. Przemysław Sinko - z prawej
 
 
 
Kol. Andrzej Czapliński - siedzi trzeci od lewej, obok kol. Marian Przybyła, kol. Henryk Wróbel i dalej kol. Jerzy Szwamber, kol. Zbigniew Zwolenkiewicz,  kol. Roman Markowicz, kol. Andrzej Płóciennik. Stoi kol. Tadeusz Sienkiewicz.
 
 
 
 
 
Koledzy delegaci z KŁ. "Darz Bór" ze Sztumu, od prawej:  Maciej Baurycza - prezes Darz Boru i nasz członek koła, Roman Markowicz, Zbigniew Zwolenkiewicz oraz delegat z KŁ. "Cyranka" w Sztumie Jerzy Szwamber
 

 
Podczas zjazdu kol. Przemysław Sinko pracował w Komisji Uchwał i Wniosków a koledze Darkowi Harasimowiczowi zabrakło niewiele by dostał się do składu zespołu nadzorczo - kontrolnego, który wybrano i powołano na zjeździe. Zespół ten będzie zastępował dawną Okręgową Komisję Rewizyjną. Trzej wybrani kandydaci na łowczego okręgowego to koledzy: Przemysław Szkutnik, Marcin Sarnowski i Henryk Połom. To z pośród nich łowczy krajowy wyłoni nowego łowczego okręgowego. Ponadto wybrano kol. Mariana Przybyła na delegata na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w miejsce śp. Wieńczysława Tylkowskiego. Na zastępcę członka Naczelnej Rady Łowieckiej wybrano kol. Jana Hryniewicza. Powołano także Komisję do spraw opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich. Zgodnie z nowym Statutem PZŁ powołano Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w miejsce Komisji  Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Elblągu. Jej przewodniczącym został zasłużony nestor elbląskiego łowiectwa kol. Zdzisław Rutkowski, jego zastępcą niemniej zasłużony kol. Bolesław Szatrański a sekretarzem nasz kolega Andrzej Czapliński. Ponadto w skład Kapituły weszli koledzy: Grzegorz Orłowski z Pasłęka, Stanisław Kozłowski z Kwidzyna, Roman Markowicz ze Sztumu, Andrzej Kutkiewicz z Pasłęka. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich będzie oceniała i rekomendowała do odznaczeń łowieckich na: Złom, Medal św. Huberta, Medale Zasługi Łowieckiej i Odznakę Za Zasługi Dla Łowiectwa zgodnie z nowym Regulaminem Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz nadawała Medale Za Zasługi Dla Elbląskiego Okręgu PZŁ.
 
 

 
Czekamy na nowego łowczego okręgowego. Darz Bór !!!

 
 
 
Zmieniony ( Piątek, 31 Maj 2019 16:58 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS