Polowanie zbiorowe 5.12.2015 r.
Kolejne polowanie zbiorowe dnia 5 grudnia 2015 r prowadził kol. Marcin Maślanka. Na zbiórce stawiło się 22 myśliwych, naganka i psy. Było dwóch gości i niezniszczalny "Hary" (kol Dariusz Harasimowicz) o kulach.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Nasz kolega zdał egzaminy łowieckie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 08 Sierpień 2020 14:38
Po zakończeniu szkolenia kandydatów łowieckich na członka Polskiego Związku Łowieckiego, przerwanego ze względu na wybuch pandemii korona wirusa COVID – 19, w Elbląskim Okręgu Łowieckim przystąpiono do końcowych egzaminów łowieckich. Odbyły się one w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu oraz na strzelnicy myśliwskiej „Trofeum” w Malborku.
 
W sobotę 1 sierpnia 2020 r. pisano test składający się ze stu pytań. Żeby go zliczyć trzeba było uzyskać minimum 81 pkt. Do testu przystąpiło 47 kandydatów z naszego okręgu, jak również z okręgów ościennych. Wszystkim uczestnikom egzaminu przed wejściem na salę egzaminacyjną badano temperaturę, zapewniono możliwość dezynfekcji rąk i zachowano dystans społeczny. W egzaminach wziął udział nasz kandydat łowiecki kol. Krystian Rutkowski.
 
 
 
Pisanie testu
 
 
Egzamin ustny odbył się 2 sierpnia 2020 r. w tym samym miejscu. Kandydaci w liczbie 45 osób pojedynczo stawali przed Komisją egzaminacyjną, losowali pytania i po kilku minutach na przygotowanie, udzielali odpowiedzi.  W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminów Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu powołał Komisję egzaminacyjną złożoną z lektorów PZŁ i wykładowców na kursie dla nowo wstępujących, przedstawicieli Lasów Państwowych, Policji i Marszałka WM  w składzie, koledzy: Piotr Kubera, Krzysztof Utrysko, Wiesław Podsiadły, Zbigniew Trzaska, Paweł Bobek, Jerzy Chodara, Zbigniew Dąbkiewicz, Krzysztof Święcicki, Marian Przybyła, Jerzy Szkutnik, Michał Król oraz nasz kolega Andrzej Czapliński. Nad całością czuwał łowczy okręgowy Przemysław Szkutnik.
 
 
 
Ostatni sprawdzian, egzamin strzelecki odbył się w sobotę 8 sierpnia 2020 r. na strzelnicy „Trofeum” w  Malborku. Przystąpiło do niego 43 kandydatów. Sprawdzian strzelecki odbywa się na strzelnicy i obejmuje: ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią.
 
 
Kol. Krystian Rutkowski na strzelnicy
 
 
Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej - minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej, oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafienia na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.
 
 
 
Wszyscy strzelający, w tym nasz kolega, pomyślnie przebrnęli sprawdzian strzelecki. Następnie dokonano uroczystego podsumowania egzaminów i nastąpiło wręczenie stosownych dokumentów przez łowczego okręgowego.
 
 
Koledze Krystianowi gratulujemy i życzymy by był prawym i etycznym myśliwym. Darz Bór !!!
 
 
 
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS