Myśliwi z Norwegii na polowaniu komercyjnym
Po roku przerwy gościliśmy w naszych łowiskach myśliwych z Norwegii na polowaniu komercyjnym, na rogacze. Dewizowcy w sumie strzelili 11 słabych rogaczy. Ich wycena, wspólna z WKŁ. "Żubr" z Elbląga, odbyła się w Budziszu, w miejscu zakwaterowania Norwegów. Podprowadzającymi byli koledzy: Piotr Juchno i Andrzej Nędzi.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 11 Lipiec 2021 07:30
W sobotę 10 lipca 2021 r. odbyliśmy Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Knieja" w Starym Dzierzgoniu. Miejscem Walnego Zgromadzenia była nasza "Kniejówka" w Folwarku. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła „Knieja” w Starym Dzierzgoniu zaczęło się od uroczystej zbiórki myśliwych i kandydatów łowieckich na zewnątrz „Kniejówki”. Obecnych było 51 myśliwych na 65 członków koła i trzech kandydatów łowieckich czyli wszyscy jakich mamy.
 
 
 
 
Sygnalista kol. Marek Kwiatkowski sygnałem "Zbiórka myśliwych" wzywa wszystkich na uroczystą zbiórkę
 
 
Zebranych w imieniu Zarządu koła przywitał  prezes kol. Roman Kulpa i poprosił o odegranie sygnału "Darz Bór" a potem wydał komendę o wprowadzeniu sztandaru koła.
 
 
 
 
Wprowadzenie sztandaru koła
 
 
Poczet sztandarowy w składzie: kol. Marek Ściera, kol. Wojciech Puton - sztandarowy oraz kol. Łukasz Pskiet
 
 
Jak to przyjęto w naszym kole podczas Walnego Zgromadzenia Członków są wręczane nadane odznaczenia łowieckie. Decyzję Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Elblągu ogłosił jej sekretarz kol. Andrzej Czapliński (na fotografii drugi z prawej), który poinformował wszystkich, że nadano medal okręgowy "Zasłużony dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ" czterem naszym kolegom: Grzegorzowi Łepek, Przemysławowi Sinko, Waldemarowi Tersie i Wojciechowi Putonowi. Atu dekoracji dokonał prezes koła kol. Roman Kulpa w asyście łowczego koła kol. Mariana Maślanki.
 
 
Od lewej koledzy: Przemysław Sinko, Waldemar Tersa, Wojciech Puton. Na fotografii brak czwartego "medalisty" kol. Grzegorza Łepek nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła
 
 
Kol. Przemysław Sinko odznaczany medalem okręgowym
 
 
Odznaczany kol. Waldemar Tersa ...
 
 
... oraz kol. Wojciech Puton
 
 
 
 
Sygnał "Król polowania" na cześć odznaczonych
 
Następnie wręczono medale koła "Brązowe Medale Zasłużony dla KŁ. Knieja" przyznane za dziesięcioletnie członkostwo w naszym kole. Otrzymali je:
 
 
Kol. Przemysław Sinko
 
 
Kol. Łukasz Pskiet
 
 
Kol. Kamil Downarowicz
 
 
Kol. Michał Ewiak
 
 
Kol. Marek Smoliński
 
 
 
Na dalszą część Walnego Zgromadzenia Członków Koła przenieśliśmy się do wiaty, gdzie z powodu panującego upału zdjęliśmy marynarki od munduru. Tutaj na początku odbyła się miła uroczystość. Prezes koła kol. Roman Kulpa podziękował za pracę na rzecz koła długoletniemu sekretarzowi Zarządu kol. Andrzejowi Czaplińskiemu, który pełnił tę funkcję przez 20 lat i sam z niej zrezygnował z powodów zdrowotnych. W imieniu Zarządu i myśliwych wręczył kol. Andrzejowi Czaplińskiemu podziękowanie i tajemniczy upominek w pudle.
 
 
 
 
 
Wyraźnie wzruszony kol. Andrzej Czapliński podziękował Zarządowi oraz myśliwym koła i możemy zdradzić, że w tajemniczym pudle były kieliszki do nalewek myśliwskich z motywami łowieckimi.
 
 
 
Następnie Walne Zgromadzenie Członków potoczyło się wg porządku obrad rozesłanym wszystkim myśliwym zgodnie ze Statutem PZŁ. Zebraniu przewodniczył prezes kol. Roman Kulpa a jego sekretarzem został kol. Sylwester Babij.  Przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej koła. W głosowaniu tajnym udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu a w tajnych wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Koła na jej członka wybrano kol. Wojciecha Putona. Uczczono także minutą ciszy zmarłego nagle w grudniu 2020 r. śp. kol. Dariusza Harasimowicza. Podjęto uchwały i odbyło się szkolenie z przestrzegania przepisów na polowaniu. Wspólny posiłek w Zajeździe "Ostoja" zwieńczył Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła. Zgromadzenie przebiegło sprawnie, rzeczowo i spokojnie. Darz Bór !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasza Diana kol. Beata Kot
 
 
Od lewej koledzy: Andrzej Czapliński, Sylwester Babij, Marian Maślanka, Antoni Downarowicz, Roman Kupa i Marian Piecek
 
 
 
Zarząd Koła - przemawia kol. Antoni Downarowicz
 
 
Zarząd Koła od prawej koledzy: Marian Piecek - podłowczy, Roman Kulpa - prezes, Antoni Downarowicz - skarbnik, Marian Maślanka - łowczy, Sylwester Babij - sekretarz
 
 
 
Komisja Skrutacyjna, od lewej koledzy: Jacek Orlikowski, Bogusław Pietrzak oraz Stanisław Bujalski
 
Fotografie: kol. Piotr Wiśniewski
 
 
 
 
 
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS