Komunikat Zarządu Koła z dnia 14 lipca 2015

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy !!!

Zarząd Koła informuje, że:

1. Protokoły za pobraną zwierzynę i kwoty do zapłaty za nią w sezonach 2013/2014 oraz 2014/2015 znajdują się u skarbnika koła. Koledzy, którzy pobrali zwierzynę na własny użytek powinni skontaktować się ze skarbnikiem i dokonać wpłat wyłącznie przelewem na konto koła.

2. Przypominamy o wpłacie składek na koło za 2015 rok. Wpłat należy dokonywać przelewem (240 zł) na konto koła. Do tej pory składki zapłaciło tylko 15 kolegów.

3. Przypominamy o zdawaniu tuszek upolowanych lisów do badania. Tuszki zdajemy do weterynarza p. J. Krafta w Starym Dzierzgoniu zapakowane w worek foliowy.

4. Przypominamy że, można odpracować dniówki przy korowaniu żerdzi u kol. podłowczego.

5. Dnia 15 sierpnia 2015 r. w Kniejówce odbędzie się szkolenie z przepisów bezpieczeństwa na polowaniu.  Początek godz. 14:00. Po szkoleniu, dla chętnych, odbędzie się polowanie na kaczki.

Darz Bór !!!

Zarząd Koła

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzene Członków naszego koła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 Maj 2023 08:53
Walne Sprawozdawczo-Wyborze Zgromadzenie członków naszego koła odbyliśmy w niedzielę 21 maja 2023 r. Na godz. 10:00 stawili się w "Kniejówce" myśliwi w liczbie 43. członów, 1. rezydenta i i 1. kandydata. Gościem naszego Walnego był łowczy okręgowy z Elbląga kol. Dariusz Aniećko. Jak zwykle Walne Zgromadzenie otworzyliśmy zbiórką przy kapliczce św. Huberta, odegraniem stosownych sygnałów łowieckich w wykonaniu naszych sygnalistów, kolegów: Marka Szota i Marka Kwiatkowskiego, wprowadzeniem sztandaru koła i wręczeniem odznaczeń łowieckich.
 
 
 
 
Nasza jedyna Diana kol. Beata Kot
 
 

 
 
Kołowi sygnaliści myśliwscy koledzy; Marek Kwiatkowski i Marek Szot
 
 
Poczet sztandarowy koła: Marek Ściera, Wojtek Puton i Przemek Sinko
 
 
Wprowadzenie sztandaru koła
 
 
 
 
Przywitanie gościa i myśliwych przez prezesa koła kol. Romana Kulpę  
 
 
Nasz gość łowczy okręgowy kol. Dariusz Aniećko
 
 
 
 
Przed Walnym wręczono Złote Medale "Zasłużony dla KŁ. Knieja" kolegom: Dariuszowi Aniećko i Przemkowi Kulpie
 
 
Wręczenie odznaczenia kol. Dariuszowi Aniećko
 
 
 
 
Wręczenie odznaczenia kol. Przemkowi Kulpie
 
 
 
Koledzy: Jacek Orlikowski i Marcin Maślanka
 
 
Wręczenie Srebrnego Medalu "Zasłużony dla KŁ. Knieja" kol. Jackowi Orlikowskiemu
 
 
 Wręczenie Srebrnego Medalu "Zasłużony dla KŁ. Knieja" kol. Marcinowi Maślanka
 
 
Wręczenie Brązowego Medalu "Zasłużony dla KŁ. Knieja" kol. Wojciechowi Trzasce
 
 
Po części oficjalnej przenieśliśmy się do wiaty na dalsze obrady, w których obok stałych punktów programu, mieliśmy dokonać wyboru nowych władz i organów koła.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na początku prowadził je ustępujący prezes kol. Roman Kulpa, który zaproponował na prowadzącego Walnego Zgromadzenia kol. Macieja Bauryczę a na sekretarza Walnego kol. Andrzeja Czaplińskiego
 
 
Prowadzenie zebrania przejął kol. Maciej Baurycza i zrobił to sprawnie biorąc pod uwagę ilość głosowań
 
 
 
Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Mariusz Kuba, kol. Andrzej Piecek  oraz kol. Sebastian Słota
 
 
W celu przeprowadzenia wyborów wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: kol. Zdzisław Chmielewski - przewodniczący, kol. Krystian Rutkowski - członek i kol. Adrian Herdzik - członek. Była to najbardziej zapracowana Komisja, która ze swojego zadania wywiązała się znakomicie
 
 
 
 
Przerwa w obradach
 
 
 W jednej z przerw w obradach głos zabrał łowczy okręgowy kol. Dariusz Aniećko, który podziękował za zaproszenie i poruszył sprawy nurtujące w Elbląskim okręgu Łowieckim, odpowiadał na zadawane pytania oraz przedstawił scenariusz okręgowych obchodów 100 - lecia powstania PZŁ.
 
 
 
W wyniku wyborów koledzy powierzyli ponowne kierowanie kołem w kolejnej kadencji: kol. Antoniemu Downarowiczowi - skarbnikowi, kol. Marianowi Pieckowi - podłowczemu, kol. Romanowi Kulpie - prezesowi, kol. Marianowi Maślance - łowczemu i kol. Andrzejowi Czaplińskiemu - sekretarzowi.
 
 
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: kol. Janusz Gida - członek, kol. Wojciech Puton - przewodniczący,  kol. Mariusz Makowski - członek
 
Na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów wybrano kolegów: Mariana Piecek, Bogdana Pietrzaka i Marka Kwiatkowskiego. Podjęto szereg uchwał istotnych w działalności koła w następnej kadencji. Obrady zakończył wspólny obiad w Zajeździe "Ostoja" w Przezmarku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd dziękuje kolegom za zaufanie i ponowny wybór. Stan ten trwa niezmiennie od 2000 roku, kiedy po raz pierwszy powierzyliście nam kierowanie kołem. Będziemy dalej pracować na rzecz rozwoju naszego koła. Darz Bór.
 
Fotografie: kol. Dariusz Kondracki
 

 
 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS